Gespreksmodel voor verzuim - hersteldgesprek

Gespreksmodel Verzuim - Hersteldgesprek - DoelDoel

Doel van het hersteld gesprek

Je hebt als leidinggevende met je medewerker de datum van werkhervatting afgesproken en dat er bij terugkeer er eerst een gesprek plaatsvindt. Dit Hersteldgesprek heeft als doel de medewerker te informeren over de stand van zaken op het werk, wellicht nog even stil te staan bij de oorzaak van het verzuim (als dat nog niet is gebeurd) en samen te bekijken of er voor de komende tijd nog beperkingen zijn waar je als leidinggevende rekening mee moet houden.

 

Wil je het verzuim niet uit de hand laten lopen? Kijk dan eens bij

onze training Effectief aanpakken van verzuim
of bij de training Situationeel Leidinggeven

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Verzuim - Hersteldgesprek - DefinitieDefinitie

Wat is een hersteldgesprek?

Het hersteldgesprek is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker dat gevoerd wordt bij terugkeer op het werk na een periode van verzuim. Dit hersteldgesprek wordt ook wel werkhervattingsgesprek genoemd en is bedoeld om elkaar nader te informeren over de stand van zaken.

 

Wil je het verzuim niet uit de hand laten lopen? Kijk dan eens bij

onze training Effectief aanpakken van verzuim
of bij de training Situationeel Leidinggeven

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Verzuim - Hersteldgesprek - AanpakAanpak

Hoe voer je een hersteldgesprek?

Met het hersteldgesprek heb je een contactmoment met de medewerker waarmee je er voor kunt zorgen dat de terugkeer op het werk zo goed mogelijk verloopt. Het doel is om de medewerker op een zo effectief mogelijke manier weer zijn eigen werkzaamheden zelfstandig uit te laten voeren. 

De kwaliteit van een dergelijk gesprek wordt voor een groot deel bepaald door de relatie die je al had met de medewerker. Een goede relatie op basis van wederzijds vertrouwen en respect helpt om in alle openheid informatie uit te wisselen over de terugkeer. Bereid je als leidinggevende goed voor op het gesprek; wat is er allemaal gebeurd, zijn er dingen veranderd in het werk? 

Probeer je te verplaatsten in je medewerker; het kan voor een ander veel betekenen om weer terug te keren op het werk na een (langere) periode van afwezigheid. Realiseer je dat en probeer voorwaarden te scheppen waarmee de terugkeer gemakkelijk verloopt. Stel bijvoorbeeld tijdig collega’s op de hoogte en zorg er voor dat de medewerker de eerste dagen niet ‘overladen’ wordt met werk.

 

Wil je het verzuim niet uit de hand laten lopen? Kijk dan eens bij

onze training Effectief aanpakken van verzuim
of bij de training Situationeel Leidinggeven

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Verzuim - Hersteldgesprek - ModelModel

Verloop van een hersteldgesprek

Met dit gesprek sta je als leidinggevende na een periode van verzuim van de medewerker samen even stil bij het hervatten van het werk. Je bekijkt bijvoorbeeld samen of er nog mogelijke belemmeringen zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. En zijn er misschien zaken veranderd op het werk die de medewerker nog niet weet? Op de agenda van het hersteldgesprek staan de volgende zaken: 

 • Informeer naar de gesteldheid van de medewerker.
 • Leg het doel uit van dit gesprek.
 • Voorzover van toepassing, is er verband tussen het verzuim en het werk?
 • Wat is blijven liggen en wie heeft wat waargenomen?
 • Breng de medewerker op de hoogte van veranderingen en doe eventuele mededelingen.
 • Zijn er nog belemmeringen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Vertel dat je blij bent met de terugkeer van de medewerker (en niet omdat het zo druk is!).
 • Maak eventuele begeleidingsafspraken en een eventuele vervolgafspraak. 

De aard van het gesprek is constructief en betrokken.

 

Wil je het verzuim niet uit de hand laten lopen? Kijk dan eens bij

onze training Effectief aanpakken van verzuim
of bij de training Situationeel Leidinggeven

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Verzuim - Hersteldgesprek - TipsTips

Hersteldgesprek tips

 • Is er gedurende het verzuim eigenlijk voldoende contact geweest tussen jou en de medewerker?
 • Vul de verzuimregistratie/kaart in de aanwezigheid van de medewerker in
 • Delegeer het hersteldgesprek niet
 • Zorg ervoor dat eventuele beperkingen van de medewerker bij je bekend zijn
 • Neem de tijd voor zo’n belangrijk gesprek
 • Communiceer je toezeggingen ook naar de andere medewerkers
 • Leg afspraken duidelijk vast en kom ze na
 • Vraag de medewerker om feedback of alles goed is verlopen m.b.t het verzuim (rol organisatie en jezelf als leidinggevende)

Wil je het verzuim niet uit de hand laten lopen? Kijk dan eens bij

onze training Effectief aanpakken van verzuim
of bij de training Situationeel Leidinggeven

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.