Kies je kleur en het Insights Discovery Profiel

Welke kleur van de vier Insightskleuren typeert jou het meest? Of je collega, of je klant?

Vurig Rood

Mensen met een voorkeur voor Vurig Rood zijn extravert en laten veel energie zien. Gericht op actie en vaak in beweging. Je benadert anderen vooral op een directe manier waarbij je een voorkeur hebt om je krachtig op te stellen. Werkt vooral efficiënt en gestructureerd.


Stralend Geel

Wanneer je een voorkeur hebt voor Stralend Geel dan ben je vooral extravert, vriendelijk en positief ingesteld. Je komt op anderen
hartelijk, motiverend en inspirerend over. Veelal een voorkeur voor een breed scala aan interesses. Komt vaak met goede ideeën.


Zacht Groen

Mensen met een voorkeur voor Zacht Groen komen vooral ontspannen, informeel maar hartelijk over. Zacht Groen wil vooral dat contacten harmonieus verlopen op basis van wederzijds begrip. Persoonlijke aandacht en waardering zijn belangrijk.


Helder Blauw

Wanneer je een voorkeur voor Helder Blauw hebt kom je rustig en formeel over. Kwaliteit, feiten, logica, analyse en structuur zijn belangrijk. Om zo helder en gedetailleerd mogelijk te kunnen zijn heb je ook vaak een voorkeur voor schriftelijke communicatie.


Iedere kleur is evenveel waard

Bovenstaande zijn slechts de basiskleuren uit het Insightsmodel. Niemand is ook maar één kleur, iedereen heeft alle kleuren in zich. We hebben echter allemaal een persoonlijke voorkeur ontwikkeld voor bepaalde kleuren. Welke kleur we inzetten hangt echter af van wat we aan het doen zijn, met wie we werken of dat we bijvoorbeeld onder druk staan. Sommige kleuren kosten meer energie om te gebruiken dan andere. De kunst is om te leren inzien welke kleur in een bepaalde situatie het meest effectief is. Xzellent helpt met training en coaching dat je bewust een kleur effectief kunt inzetten. Lees hieronder meer over het Insights Discovery Profiel.

Schrijf je hier in voor de Insights Discovery training.

Het Insights Discovery Profiel, een inspirerend hulpmiddel!

Het Insights Discovery Profiel is een inspirerend hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en in anderen krijgen. Er gaat vaak een wereld voor hen open. Xzellent ondersteunt je in het leerproces om deze inzichten praktisch toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Hoe werkt het proces en welke hoofdstukken zitten er in het Insights Discovery Profiel?

De deelnemers vullen een vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan
wordt een Profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk verslag van ten minste 20 pagina’s
dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als
persoonlijke omgeving. Het uitgangspunt van het Profiel is dat elke persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Basishoofdstuk

Ieder Profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende punten aan de orde komen: stijl en aanpak, belangrijkste sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, mogelijke blinde vlekken, tegengestelde type en suggesties voor ontwikkeling. Hoe verloopt de energiestroom?De informatie uit het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen.

Management

Dit hoofdstuk stelt leiderschaps- en managementontwikkeling centraal en is
daarmee een waardevolle aanvulling op bestaande programma’s binnen de organisatie.
Het laat managers gericht kijken naar hun eigen managementstijl en naar de behoeften
van medewerkers. Motivatie, werkomgeving en voorkeur voor leiderschapsstijl worden
uitvoerig belicht.

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfinzicht is de basis voor persoonlijke groei. Dit hoofdstuk laat zien hoe iemand zich
op verschillende terreinen persoonlijk kan ontwikkelen. Het bepalen van doelstellingen is
daar een goed voorbeeld van. Het hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling kan een integraal
onderdeel vormen van een persoonlijk effectiviteitsprogramma of coachingstraject.

Verkoopeffectiviteit

Dit hoofdstuk onderzoekt de individuele aanpak voor verkoop of beïnvloeding in elke
verkoopfase, van voorbereiding tot en met afronding en relatiebeheer. Het programma
kan naadloos worden afgestemd op het verkoopmodel van de organisatie zelf.

Interviews

Het aanvullende hoofdstuk over interviews telt één pagina met daarop relevante vragen voor
een werving- & selectieprocedure. De vragen raken juist die gebieden waar de kandidaat
moeite mee kan hebben. Met dit hoofdstuk kan worden vastgesteld in hoeverre de kandidaten
zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Download hier een voorbeeld Insights Discovery Profiel (DISC)!

Schrijf je hier in voor de Insights Discovery training.

Contact

Heb je vragen? Bel gratis 0800 – 444 5 666 of stel hier je vraag.

De volgende informatie kan ook interessant voor je zijn: