Training Ontdek & Verbeter als OR

Deze training op korte termijn individueel volgen? Meer info vind je hier.

Wil je als Ondernemingsraad (OR) een team zijn waar je als bestuurder niet omheen kunt?
Overlegvergaderingen tussen bestuurder en OR zijn meestal niet gelijkwaardig omdat de bestuurder vaak een voorsprong heeft op kennis, beleid, visie van de organisatie, ervaring met management, onderhandelingstechnieken en dergelijke.

In deze training leer je datgene wat de ervaren bestuurder ook heeft geleerd op het gebied van overtuigen en invloed uitoefenen, zodat je als OR meer rendement kunt halen uit de samenwerking met de bestuurder en de overlegvergaderingen.

De bestuurder kan gewoonweg voortaan niet meer om jullie als OR heen en dat is de basis van gelijkwaardigheid én in het belang van de organisatie en al haar medewerkers.

Het doel voor het organiseren van deze OR cursus kan divers zijn. Bijvoorbeeld;
Het overtuigend presenteren van de OR standpunten c.q. ideeën tijdens een overlegvergadering (bv. adviesrecht); 
De samenwerking en onderlinge communicatie met de bestuurder te bevorderen;
Als OR ontdekken en bespreekbaar maken van elkaars kwaliteiten en daar tijdens overlegvergaderingen op een andere manier gebruik van weten te maken;
Als OR door de bestuurder c.q. organisatie serieus / professioneel te worden genomen (bv. instemmingsrecht), etc.

Ontdek & Verbeter als OR

Prijs: afhankelijk van het aantal dagdelen

Excl. dagarrangement en trainingsmateriaal i

Trainingsduur Ontdek & Verbeter als ORTrainingsduur

In overleg, minimaal 1 dag. Informeer naar de online mogelijkheden.

Tijden Ontdek & Verbeter als ORTijden
In overleg.
Deelnemers Ontdek & Verbeter als ORAantal deelnemers
De voltallige OR.
Competenties Ontdek & Verbeter als ORCompetenties
Ontdek & Verbeter als OR