De competentie durven verder ontwikkelen?

Iets durven is het vermogen om moed dan wel initiatief te tonen om iets te gaan doen. Niet aarzelen of twijfelen, de stoute schoenen aandoen en iets ondernemen. Iets is blijkbaar ogenschijnlijk spannend of onbekend waardoor je het niet durft te doen. Stel jezelf de vraag: als ik het toch doe, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Het verder ontwikkelen van de competentie durven is van vitaal belang, omdat het mensen in staat stelt om uit hun comfortzone te stappen, risico's te nemen en nieuwe kansen te benutten. Durven is een eigenschap die het mogelijk maakt om moedig te handelen, zelfs in het gezicht van onzekerheid of angst.

Wat is durven?

Definitie durven: Gaat aanvaardbare risico’s aan om gestelde doelen te behalen.

De competentie durven is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Spreekt ook zijn/haar mening uit over kwesties die gevoelig liggen.
  2. Stelt zichzelf (en anderen)uitdagende doelen.
  3. Gaat (aanvaardbare) risico’s aan om uiteindelijk belangrijk voordeel weten te behalen.
  4. Doet voorstellen waar de leidinggevende niet direct achter staat.
  5. Ziet bij uitdagende doelen eerder nieuwe kansen en mogelijkheden dan moeilijkheden.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 4: hij gaat tijdens het werkoverleg ‘hard op denken’ en maakt de collega’s deel uit van zijn gedachten (maak het leerdoel SMART).

Waarom is durven belangrijk? 

Durf is een essentiële competentie die bijdraagt aan innovatie, groei, persoonlijke ontwikkeling, besluitvaardigheid, het benutten van kansen, veerkracht en leiderschap. Het stelt niet alleen jou, maar ook jouw organisatie in staat om zichzelf te onderscheiden, uitdagingen aan te gaan en succes te behalen, zelfs in het gezicht van onzekerheid en risico.

Hoe leer ik mijn durf (durven) verder te ontwikkelen?

De competentie durven is een onderdeel van onderstaande trainingen: