De competentie durven verder ontwikkelen?

Iets durven is het vermogen om moed dan wel initiatief te tonen om iets te gaan doen. Niet aarzelen of twijfelen, de stoute schoenen aandoen en iets ondernemen. Iets is blijkbaar ogenschijnlijk spannend of onbekend waardoor je het niet durft te doen. Stel jezelf de vraag: als ik het toch doe, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren?

Wat is durven?

Definitie durven: Gaat aanvaardbare risico’s aan om gestelde doelen te behalen.

De competentie durven is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Spreekt ook zijn/haar mening uit over kwesties die gevoelig liggen.
  2. Stelt zichzelf (en anderen)uitdagende doelen.
  3. Gaat (aanvaardbare) risico’s aan om uiteindelijk belangrijk voordeel weten te behalen.
  4. Doet voorstellen waar de leidinggevende niet direct achter staat.
  5. Ziet bij uitdagende doelen eerder nieuwe kansen en mogelijkheden dan moeilijkheden.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 4: hij gaat tijdens het werkoverleg ‘hard op denken’ en maakt de collega’s deel uit van zijn gedachten (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn durf (durven) verder te ontwikkelen?

De competentie durven is een onderdeel van onderstaande trainingen: