Waarom onze klanten voor Xzellent kiezen!

Het selecteren van een bureau dat je ondersteunt met advies of trainingen is lastig. Wij adviseren je daarom vooraf duidelijke criteria vast te stellen waarop je de selectie maakt.

Onze USP's:

* Opleiderscore van 9.1

* Uitdagende trainingsprogramma's gericht op effectief en resultaatgericht gedrag

* Trainers beschikken over verschillende leerstijlen en zetten de werkvorm in die passend is bij de cursist

* Veilige trainingsomgeving wordt gecreëerd, waarin je je kwetsbaar durft op te stellen

* Trainers met veel kennis én praktijkervaring

* De werkvorm is gericht op het geleerde in de eigen praktijk te brengen

* Eindevaluatie met analyse van de verwachte effecten voor deelnemer en/of organisatie

* Goed bereikbare trainingslocaties.


Om je keuze te vereenvoudigen tref je hieronder de items waarop wij altijd Xzellent scoren: 

Gedegen en uitdagende opleidings- en trainingsprogramma’s. Iedereen leert op zijn eigen manier
Terwijl de een graag luistert naar een inspirerend betoog van de trainer, voert de ander liever gerichte opdrachten uit in een klein groepje. Weer een ander heeft behoefte aan voorbeeldgedrag en observeert eerst voordat hij een opdracht wil uitvoeren. Wij zijn ons bewust van deze diversiteit aan leerwensen en sluiten hier zo goed mogelijk op aan. De trainers hanteren tijdens het trainingsprogramma dan ook meerdere werkvormen die aansluiten bij de verschillende leerstijlen. 

De Xzellent-professionals
Onze adviseurs, trainers en coaches weten waarover zij praten. Zij beschikken zonder uitzondering over uitgebreide kennis en praktijkervaring en meerdere jaren ervaring. Xzellent-adviseurs beschikken over de competentie verschillende rollen te vervullen. Specialist, procesbegeleider of uitvoerend deskundige, afhankelijk van het doel dat bereikt moet worden. Verder zorgen de trainers en coaches er voor dat deelnemers feedback krijgen op een duidelijke, open en eerlijke wijze waarbij de overeengekomen leerdoelen leidend zijn. De trainingen zijn zo vormgegeven dat er een directe relatie tussen opleiding en werksituatie benaderd wordt. Mensen leren het meest van concrete en herkenbare problemen, zo is onze visie. 

Xzellent trainingen: een veilige omgeving creëren
Onze aanpak is ontwikkelingsgericht en constructief van aard. Hierbij hanteren onze trainers en coaches het uitgangspunt dat gedrag is te veranderen, persoonlijkheid slechts in beperkte mate. De trainers en coaches bieden de deelnemers een veilige omgeving waarin zij zich kwetsbaar durven opstellen, waarbij het opdoen van kennis en met name het ontwikkelen van effectief en resultaatgericht gedrag het doel is.

Praktische aanpak met beperkte hoeveelheid theorie
Natuurlijk vindt onze aanpak zijn oorsprong in theorie. Wij hanteren echter slechts de theorie die nodig is om de gewenste gedragsverandering of competentieontwikkeling in gang te zetten. De gevarieerde werkvormen zijn er op gericht het geleerde in de eigen praktijk te brengen.

Het gaat om de resultaten
Deelnemers volgen onze trainingsprogramma’s om diverse redenen. Persoonlijke motieven bepalen voor een groot deel het uiteindelijke leerresultaat. Onze professionele trainers maken deze motieven bespreekbaar. Daarbij wordt de link gelegd naar de persoonlijke werkomgeving. Iedere deelnemer wordt gestimuleerd om met nieuwe kennis aan de slag te gaan of met gedragsalternatieven te experimenteren. Steeds gericht op het eindresultaat. 

Als het om leren gaat ben je bij Xzellent aan het juiste adres
In veel gevallen blijkt een opleiding of training noodzakelijk om de gewenste situatie te bereiken. Samen stellen we vooraf vast wat het resultaat moet zijn. Of het nu gaat om een maatwerk in-company leertraject of een individuele training; Xzellent verzorgt inhouse trainingen maar je kan je ook inschrijven voor één van onze open-inschrijvingstrainingen. Het programma wordt altijd in overleg met bepaald. Ook voor lastige vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling helpen we je graag verder. 

Treffende evaluaties
In de eindevaluatie van een training mag je van ons een stevige, realistische analyse verwachten van de effecten van de training op de deelnemers en de organisatie. Bovendien geven we je advies hoe je de slagingskans kunt vergroten om het geleerde verder te internaliseren. Je ontvangt de evaluatie schriftelijk en deze wordt daarnaast mondeling toegelicht. De evaluaties zijn voor ons een standaarditem en wij nemen de kosten daarvan geheel voor onze rekening.

Heldere voorstellen en offertes
Als ons volledig duidelijk is waarom en wat je wilt veranderen in je organisatie, kunnen wij een passend voorstel maken. Je kunt een gedegen analyse verwachten van jouw specifieke situatie, gevolgd door een heldere uiteenzetting van de door ons voorgestane oplossing. In één oogopslag zie je wat de kosten zijn voor die oplossing, uiteraard duidelijk gespecificeerd. Je zult achteraf nooit voor verrassingen komen te staan. En een heldere offerte laat zelden langer dan een week op zich wachten.

Instrumenten als effectief hulpmiddel
Wij maken onze resultaten graag meetbaar. Zowel op organisatie- en afdelingsniveau als op individueel niveau. Xzellent beschikt hiertoe over een eigen instrumentarium. Denk hierbij aan instrumenten zoals het Insights Discoverymodel. We adviseren je graag welke instrumenten voor jouw organisatie het meest geschikt zijn en ontwerpen deze eventueel op maat.

Een opleidingsinstituut dat staat voor kwaliteit
Alle trainingen worden na afloop geëvalueerd. De gemiddelde opleiderscore van Xzellent is een 9,1 en daar zijn we trots op!

Ruim 80% van de respondenten is zeer tevreden over de opleiding en alles wat daar mee samenhangt. Zo scoorde Xzellent al jarenlang gemiddeld een 9.55 in de afgenomen, onafhankelijke, klanttevredenheidsonderzoeken. Items als het voortraject, opleidingsprogramma, uitvoering, opleiders, trainingsmateriaal, natraject, organisatie en administratie werden in dit onderzoek uitvoerig onderzocht. In het bijzonder scoorde Xzellent uitstekend wanneer het om de individuele kwaliteiten van de trainers gaat.

Springest is een onafhankelijke vergelijkingssite (vergelijkbaar met Zoover voor vrijetijd), maar dan voor trainingen en opleidingen. Op Springest.nl vind je actuele reviews van onze opdrachtgevers en deelnemers. De gemiddelde score van Xzellent is een 8,8 na honderden ervaringen. 

Edubookers is eveneens een onafhankelijke vergelijkingssite. En ook daar scoort Xzellent in de top tien van best beoordeelde aanbieders van trainingen. Xzellent ontving hiervoor de Edubookers award. Daar zijn we trots op!

Xzellent behoort zonder twijfel tot een selecte groep van toonaangevende opleidingsinstituten in Nederland.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Al vanaf haar oprichting in 1999 heeft Xzellent zich ten doel gesteld te opereren vanuit hogere waarden. Wij streven dan ook naar relaties die met ons dezelfde waarden delen, voor de langere termijn op basis van duurzame verbindingen. Het gaat wat ons betreft verder dan alleen de waardering voor onze producten en diensten. Xzellent geeft om de maatschappij en het milieu. Wij geloven bijvoorbeeld in een positieve bijdrage aan de gemeenschap waar ieder van ons deel van uit maakt. 

Vanuit deze gedachte is het ook een goed gebruik dat de mensen van Xzellent, naast hun normale taak, in hun directe omgeving een bestuurlijke of verantwoordelijke rol op zich nemen in een maatschappelijke organisatie zoals bijvoorbeeld een sport,- cultuur, politieke of kunstorganisatie. 


Al sinds haar oprichting maakte Xzellent de keus dat haar medewerkers niet dagelijks in de file hoefden te staan om naar een vaste werkplek komen. Werk waar je wil en wanneer je wil was en is het uitgangspunt. Een van de andere acties die Xzellent ondernam was het werken met filevrije trainingstijden. Al onze open-inschrijvingstrainingen starten en eindigen buiten de filetijden. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hechten tevens belang aan een ethische werkwijze: duidelijk, open en eerlijk met heldere normen en waarden. Van onze medewerkers en partners wordt verwacht dat ze zich bewust zijn van verantwoord handelen; door bijvoorbeeld zo min mogelijk te printen en zo mogelijk te rijden in een auto met een A-label of een hybride variant. Onze visie is dat zorg voor het milieu, voor de medemens en een positief bedrijfsresultaat volgens ethische normen uitstekend samen gaan.

Xzellent is sponsor van sportvereniging Saturnus '72. Niet alleen financieel maar ook met ondersteuning middels workshops op het gebied van gedrag, cultuur en teamvorming.

Kijk hier voor een overzicht van onze diensten.

Of neem contact op.