Blog

Nieuw leiderschap

Geschreven op

Online vergaderen, ‘digitale’ werkplekken, social media en de smartphone hebben onze werkomgeving steeds meer virtueel gemaakt en dit heeft directe gevolgen op onze manier van leidinggeven. Hoe kunnen leidinggevende en medewerker elkaar nog ‘vinden’? Persoon Lees meer »

Geluksfactoren

Geschreven op

In de afgelopen decennia zijn managers steeds meer gaan sturen op resultaten en zijn zaken als Strategie, Financiën en Performance management vaak nog de meest gangbare tools in de managementstijl. Meerdere onderzoeken tonen echter aan dat als medewerkers en klanten echt... Lees meer »

Besluitvorming en probleemanalyse

Geschreven op

Wat is goede besluitvorming? Besluitvorming is een veelvoorkomend denkproces waar je als professional (manager, vakspecialist etc.) dagelijks mee wordt geconfronteerd. We nemen dagelijks meerdere beslissingen, niemand uitgezonderd. Lees meer »

Het situationeel leiderschap model van Hersey en Blanchard

Geschreven op

Volgens Hersey en Blanchard laten leidinggevenden 2 soorten gedrag zien: sturend en ondersteunend gedrag (ook wel taakgericht en relatiegericht gedrag genoemd). De mate waarin ze dat doen, bepaalt hun leiderschapsstijl. Lees meer »

Vragen stellen

Geschreven op

Je stelt vragen omdat een bepaald onderwerp niet of onvoldoende aan de orde is gekomen. Je hebt behoefte aan informatie. Omdat je vaak niet weet welke informatie je nog mist, moet je ervoor zorgen dat je vragen voldoende ruimte laten. Lees meer »

Het belang van autonomie

Geschreven op

Onderzoek van TNO (2019) wijst uit dat medewerkers de afgelopen jaren steeds minder autonomie ervaren. Zo ondervond in 2017 45 procent van de medewerkers lage autonomie, terwijl dat tien jaar eerder 38 procent was. Er zijn steeds meer zogenoemde scripted jobs: Lees meer »

Creëer vertrouwen in je team

Geschreven op

In teams met veel vertrouwen: Gaan mensen open en eerlijk met elkaar om, waardoor er een prettige werksfeer heerst; Durven mensen zichzelf te zijn, omdat ze weten dat iedereen elkaar respecteert en waardeert; Voelen mensen zich veilig genoeg om dingen uit te proberen en f... Lees meer »

Inzicht in jezelf en je potentieel

Geschreven op

De belangrijkste relatie in je leven is die met jezelf. Vanaf onze eerste ademtocht tot onze laatste snik, brengen we 24 uur per dag en 365 dagen per jaar met onszelf door. Niemand kent onze diepste angsten, verlangens of gedachten beter dan wij zelf. Lees meer »

Thuiswerken stimuleren

Geschreven op

Nu duidelijk wordt dat veel werkgevers het thuiswerken ook na de pandemie willen stimuleren, is het goed om even stil te staan bij wat dit betekent voor de psychologische veiligheid op de werkvloer. Want we mogen thuis dan wel productiever zijn dan op kantoor, dat we ‘min... Lees meer »

Insights Discovery kleurenkennis gebruiken om mensen te ondersteunen die last hebben van stress

Geschreven op

De definitie van stress Stress is een natuurlijke spanning die in een lichaam optreedt als gevolg van externe prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald patroon van fysiologische reacties. Veel mensen ervaren op dit moment stress. Lees meer »