Introductie Insights Discovery

Iedereen is uniek. We uiten allemaal onze energie op onze eigen manier. De ene persoon stelt zich bijvoorbeeld wat rustiger op, de ander is juist beweeglijker. Of de een kijkt heel feitelijk, rationeel naar een bepaalde situatie en de ander hecht veel waarde aan het gevoel wat men er bij heeft. Door deze overeenkomsten en verschillen tussen mensen ervaar je bijvoorbeeld heel snel een 'klik', of juist niet. Hoe zou je het vinden om met iedereen met wie je werkt of tegenkomt een 'klik' te ervaren? 

Het Insights Discovery systeem gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en organisatieontwikkeling te bevorderen. Insights Discovery heeft op basis van de theorie van Jung een instrument ontwikkeld waarin door middel van het invullen van de Insights Discovery test (online Insights test, tijdsinvestering 15 tot 20 minuten) een uitermate accuraat persoonlijk profiel van je kan worden gemaakt. Insights Discovery is de 2.0-versie van DISC training.

Het resultaat van de Insights vragenlijst is een uitgebreid verslag waarin je 'psychologisch type' wordt uitgelegd. Onze ervaring is dat na het lezen van je eigen profiel er veel ‘op z’n plek valt’ en dat je tevens leert waar de belangrijkste kansen liggen voor jezelf als persoon. Discovery levert hiervoor tevens de nodige ontwikkelsuggesties. Xzellent biedt hierbij professionele ondersteuning. We gebruiken Insights Discovery in veel van onze trainingen. We trainden bijvoorbeeld vele (internationale) teams in het werken met Insights Discovery.

Zelf aan de slag in een training met het Insights Discoveryprofiel?

Kijk dan bijvoorbeeld eens bij de volgende Insights Discovery training: 

Schrijf je hier in voor de Insights Discovery training.Verder gebruiken we Insights Discovery vaak bij:

  • Personal coaching 
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit 
  • Succesvol en motiverend leiderschap 
  • Het creëren van high performing teams 
  • Bevorderen van teamwork    
  • Het creëren van een geïnspireerde cultuur    


Waar is Insights Discovery op gebaseerd?

Insights is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie en het doorgronden van de psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem een bepaalde kijk op situaties geeft. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt bijvoorbeeld de wijze van communiceren, nemen van besluiten, samenwerking en leidinggeven.

Vervolgens ontwikkelde Dr. Jolande Jacobi een systematiek van acht basispersoonlijkheidstypen, gebaseerd op Jung’s werk. Daarmee legde zij de basis voor Insights‚ een model dat door Andrew en Andy Lothian in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werd ontwikkeld en vorm kreeg in de Insights Learning & Development organisatie. Wij vertaalden dit naar onze Insights trainingen.

Wil je meer weten over Insights Discovery?

Xzellent is binnen Nederland volledig geaccrediteerd voor het gebruik van het Insightsconcept en bijbehorende producten. Xzellent conformeert zich aan de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut Psychologen). Dit betekent onder andere dat wij vertrouwelijk omgaan met de gegevens van deelnemers aan trainingen of assessments. Dit geldt niet alleen voor Insights Discoveryprofielen maar ook resultaten van assessments, testen, 360-graden-feedback, enz. Neem contact op via 0800 - 444 5 666 of e-mail naar info@xzellent.nl voor meer informatie.

De volgende informatie kan ook interessant zijn voor je: