De competentie aanpassingsvermogen verder ontwikkelen?

Je kan jezelf gemakkelijk (snel en rustig) aanpassen aan nieuwe dan wel veranderende omstandigheden zoals werkzaamheden, prioriteiten en verstoringen op korte termijn. Synoniem hiervoor is flexibel gedrag, veerkrachtig en veelzijdig. Aanpassingsvermogen gaat over bereidheid en het vermogen om dat ook te kunnen. Bijvoorbeeld plotselinge pieken in het werk of urgente problemen. Daarnaast zullen flexibele mensen eerder een collega die vast dreigt te lopen hun hulp aanbieden en zijn zij ook beter in staat buiten de gebaande wegen te denken en te handelen.

Wat is aanpassingsvermogen?

Definitie aanpassingsvermogen: Beschikt over meerdere stijlen in het persoonlijk gedrag en is ook bereid deze, afhankelijk van de situatie, in te zetten.

De competentie aanpassingsvermogen is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Speelt effectief in op nieuwe omstandigheden en situaties.
  2. Past eigen plannen, ideeën en standpunten aan die van anderen aan.
  3. Laat gewenst effectief gedrag zien bij taak/functiewisseling.
  4. Toont zich respectvol naar andere meningen en omgangsvormen.
  5. Luistert naar anderen en past eigen gedrag aan om gezamenlijke doelen te behalen.
  6. Wisselt van gedragsstijl: besteedt naast de zakelijke inhoud ook aandacht aan de relatie.
  7. Maakt gebruik van alternatieve werkwijzen om gestelde doelen te bereiken.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: ondanks de goede argumenten van de klant blijft de collega keer op keer vast houden aan zijn eigen plan zonder dit te motiveren (maak het leerdoel SMART).

Waarom is aanpassingsvermogen belangrijk? 

Aanpassingsvermogen is belangrijk omdat het je helpt om aan te passen én succesvol te zijn in een steeds veranderende wereld. Zo draagt het bij aan flexibiliteit in een veranderende omgeving, probleemoplossend vermogen en opbouwen van veerkracht. Daarnaast krijg je hierdoor een competitief voordeel.

Hoe leer ik mijn aanpassingsvermogen verder te ontwikkelen?

De competentie aanpassingsvermogen is een onderdeel van onderstaande trainingen: