De competentie pro-activiteit verder ontwikkelen?

Je kijkt vooruit en handelt zonder dat je eerst afwacht dat een ander dat van je vraagt. Een proactieve houding draagt bij aan het bereiken van je doelen. Proactief is het tegenovergestelde van reactief (afwachtend). Proactief zijn betekent meer dan alleen initiatief nemen, je gaat ook daadwerkelijk aan de slag (actie ondernemen). Proactieve mensen geven hun omstandigheden niet de schuld voor hun gedrag. Hun gedrag is het resultaat van hun eigen bewuste keuze, gebaseerd op waarden, en niet het resultaat van die omstandigheden, gebaseerd op gevoel.

Wat is Pro-activiteit?

Definitie Pro-activiteit: Pro-activiteit is het nemen van initiatief en het anticiperen op toekomstige problemen, behoeften of veranderingen voordat ze zich voordoen.

De competentie Pro-activiteit is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je anticipeert op mogelijke problemen of veranderende situaties
  2. Je neemt doorgaans het initiatief (initiatiefrijk)
  3. Je stelt jezelf altijd doelen en hebt plannen
  4. Je denkt vooral in oplossingen en niet in onmogelijkheden
  5. Je hebt een positieve kijk (instelling), het glas is minimaal half vol
  6. Je praat overwegend in de ik-vorm

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 5: De offerte werd door de klant afgewezen en jij zag gelijk een kans voor een training koud bellen (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn Pro-activiteit verder te ontwikkelen?

De competentie Pro-activiteit is een onderdeel van onderstaande trainingen: