De competentie organisatiebewustzijn verder ontwikkelen?

Organisatiebewustzijn (organisatiesensitiviteit) is het vermogen om inzicht te hebben in de gevolgen van hetgeen je doet (beslissingen, acties, etc.) heeft op de organisatie en/of onderdelen van die organisatie dan wel op bepaalde mensen die werkzaam zijn binnen die organisatie. Hoe werkt het een en ander, een organisatie is een samenstelling van aan en met elkaar verbonden onderdelen (soort van ketting). Je bent jezelf bewust van het doel van de organisatie (visie en missie) en je voelt jezelf daar ook onderdeel van (verantwoordelijk, mede eigenaar, etc.). Het grotere geheel!

Wat is organisatiebewustzijn?

Definitie organisatiebewustzijn: Onderkent invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie.

De competentie organisatiebewustzijn is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Betrekt tijdig anderen bij het nemen van beslissingen.
  2. Heeft acceptatie bij anderen tijdens presentaties van eigen plannen en ideeën.
  3. Heeft begrip voor door de leiding genomen besluiten die niet in het voordeel van de eigen afdeling zijn.
  4. Is zich bewust van belangen van anderen, en houdt hier rekening mee.
  5. Houdt bij organisatie- veranderingen rekening met het feit dat deze effect hebben op mensen.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 3: heeft als salesmanager eenzijdig een besluit genomen met als resultaat dat de backoffice overloopt met extra nieuwe taken (maak het leerdoel SMART). 

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn organisatiebewustzijn verder te ontwikkelen?

De competentie organisatiebewustzijn is een onderdeel van onderstaande trainingen: