De competentie initiatief verder ontwikkelen?

Het initiatief nemen om iets te starten, de eerste stap zetten, iets in beweging zetten zijn illustraties om de competentie Initiatief beeldend te maken. Initiatief nemen zegt ook iets over ondernemingszin, veranderingen en betrokkenheid. Het nemen van een initiatief is ook afhankelijk van de omgeving, in hoeverre voel je jezelf veilig genoeg om met een initiatief te komen? Het ontwikkelen van de competentie initiatief is van cruciaal belang omdat het individuen in staat stelt om proactief te handelen, nieuwe kansen te identificeren en bij te dragen aan positieve veranderingen binnen een organisatie of team. Initiatief tonen impliceert niet alleen het nemen van actie, maar ook het hebben van een ondernemende geest en een bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het stimuleren van vooruitgang. 

Wat is initiatief?

Definitie initiatief: Heeft oog voor nieuwe kansen en stemt tevens benodigde acties hier op af.
De competentie initiatief is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Onderneemt zelf actie, zonder dat hier om gevraagd hoeft te worden.
  2. Signaleert tijdig problemen en obstakels en stelt deze ter discussie.
  3. Heeft goede plannen en ideeën, komt zelf met haalbare voorstellen.
  4. Heeft oog voor eventuele kansen en weet deze te benutten.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 1: Van het aantal verbeterpunten die
voor jouw afdeling van toepassing zijn is meer dan 50% voortgekomen uit jouw eigen initiatief, dus
niet op voordracht van mij als directeur. (maak het leerdoel SMART).

Waarom is initiatief belangrijk? 

Initiatief nemen is essentieel voor het bevorderen van innovatie, het verhogen van productiviteit, het creëren van een positieve werkomgeving, het versnellen van besluitvorming en het bevorderen van empowerment binnen een organisatie. Het is een belangrijke competentie die bijdraagt aan het succes en de groei van zowel individuen als organisaties.

Hoe leer ik initiatief te nemen?

De competentie initiatief is een onderdeel van onderstaande trainingen