De competentie initiatief verder ontwikkelen?

Het initiatief nemen om iets te starten, de eerste stap zetten, iets in beweging zetten zijn illustraties
om de competentie Initiatief beeldend te maken. Initiatief nemen zegt ook iets over
ondernemingszin, veranderingen en betrokkenheid. Het nemen van een initiatief is ook afhankelijk
van de omgeving, in hoeverre voel je jezelf veilig genoeg om met een initiatief te komen?

Wat is initiatief?

Definitie initiatief: Heeft oog voor nieuwe kansen en stemt tevens benodigde acties hier op af.
De competentie initiatief is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Onderneemt zelf actie, zonder dat hier om gevraagd hoeft te worden.
  2. Signaleert tijdig problemen en obstakels en stelt deze ter discussie.
  3. Heeft goede plannen en ideeën, komt zelf met haalbare voorstellen.
  4. Heeft oog voor eventuele kansen en weet deze te benutten.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 1: Van het aantal verbeterpunten die
voor jouw afdeling van toepassing zijn is meer dan 50% voortgekomen uit jouw eigen initiatief, dus
niet op voordracht van mij als directeur. (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik initiatief te nemen?

De competentie initiatief is een onderdeel van onderstaande trainingen