De competentie flexibiliteit verder ontwikkelen?

Flexibel gedrag wil zeggen dat je je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpast aan veranderingen in je (werk)omgeving. Je kiest een andere aanpak als de situatie daarom vraagt, maar je houdt vast aan je doel. Je bent buigzaam, makkelijk en elastisch. Wanneer je doorslaat in flexibiliteit word je gezien als gedwee en dat je met alle winden meewaait.

Wat is flexibiliteit?

Definitie flexibiliteitDe bereidheid en het vermogen om je snel en rustig aan te passen aan veranderingen op korte termijn, zodat je onverwachte problemen of taken effectief kunt aanpakken.

De competentie flexibiliteit is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je past je snel en gemakkelijk op de nieuwe situatie aan.
  2. Je bent in staat om prioriteiten te stellen.
  3. Je durft jouw prioriteiten bij veranderingen ook aan te passen.
  4. Je kunt goed schakelen.
  5. Je speelt gemakkelijk op veranderingen in zonder in de weerstand te schieten.
  6. Je accepteert nieuwe situaties, zolang deze redelijk blijven.
  7. Je blijft verdraagzaam en collegiaal, zodat de sfeer niet verziekt wordt.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 1: De klant komt met voor jou onbekende informatie waardoor je de nieuwe situatie anders bekijkt en de klant daar verder mee helpt zonder eerst in de verdediging te gaan (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn flexibiliteit verder te ontwikkelen?

De competentie flexibiliteit is een onderdeel van onderstaande trainingen: