De competentie samenwerken verder ontwikkelen?

Gezamenlijk je ergens voor inzetten en als team een bepaald doel nastreven. Samenwerken is een effectieve manier om een doel te halen. Ieder mens heeft zijn specifieke talenten en door met anderen samen te werken kan je betere resultaten halen, in feite maak je gebruik van externe hulpbronnen. Vandaag help ik jou en morgen is het andersom!

Wat is samenwerken?

Definitie samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan het gezamenlijk resultaat.

De competentie samenwerken is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Helpt anderen hun doelen te realiseren.
  2. Doet voorstellen en lanceert ideeën die het gezamenlijk resultaat verbeteren.
  3. Biedt anderen op eigen initiatief hulp aan.
  4. Complimenteert inbreng en expertise van anderen.
  5. Heeft een positieve invloed op de sfeer.
  6. Bespreekt tijdig en tactvol bestaande meningsverschillen.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 3: Je biedt het komende kalenderjaar op eigen initiatief jouw 5 directe collega’s hulp aan waarbij jouw investering telkens minimaal 4 uur bedraagt (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik beter samen te werken?

De competentie samenwerken is een onderdeel van onderstaande trainingen (top 5):