Training Effectief Vergaderen

Regelmatig werkoverleg binnen teams levert een belangrijke bijdrage aan een effectieve samenwerking en hoge productiviteit. Dergelijk overleg is echter alleen zinvol als het gestructureerd gebeurt en niet vrijblijvend is. In veel gevallen kan de kwaliteit van het overleg een heel stuk beter.

Vaak hebben deelnemers het gevoel dat er meer uit de bijeenkomsten te halen valt. In een effectief overleg zijn alle deelnemers betrokken en draagt men op eigen initiatief agendapunten aan. De rol van de voorzitter is hierin cruciaal, deze bepaalt voor een groot gedeelte het succes van de vergadering. Niet iedereen is echter zo vaardig.

In deze training leer je allerlei vaardigheden die essentieel zijn voor organiseren en het houden van effectieve overlegsituaties. Je leert hoe je je zo goed mogelijk kan voorbereiden, hoe je structuur aanbrengt in de vergadering en meer.

De deelnemers ervaren aan den lijve hoe het is om actief deel te nemen aan het overleg en worden op hun individuele rol aangesproken. Zij ervaren het positieve resultaat van een effectief overleg.

Na de training beschikken zij over de kennis en vaardigheden om een belangrijke bijdrage te leveren aan het overleg. Zij ervaren het overleg voortaan als zinvol en weten hoe zij zelf op een goede manier punten kunnen inbrengen en bespreken. Deelnemers leren in deze training een werkoverleg te organiseren en effectief voor te zitten.

Prijs: afhankelijk van het aantal dagdelen

Excl. dagarrangement en trainingsmateriaal i

Trainingsduur Effectief VergaderenTrainingsduur

In overleg. Minimaal 1 dagdeel. Informeer naar de online mogelijkheden.

Tijden Effectief VergaderenTijden
In overleg.
Deelnemers Effectief VergaderenAantal deelnemers
Kleine groepen.
Competenties Effectief VergaderenCompetenties
Effectief Vergaderen