De competentie conflicthantering verder ontwikkelen?

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen uiteenlopende of tegengestelde belangen, behoeften, zienswijzen of verwachtingen hebben. Conflicthantering is een proces en betekent dat jij als een soort van bemiddelaar optreed om de verschillen van inzicht tot elkaar te brengen zodat het samenwerken dan wel samenzijn weer als normaal kan worden beschouwd. We begrijpen elkaar en de verschillen zijn te overbruggen dankzij deze interventie.

Wat is Conflicthantering?

Definitie conflicthantering: Hoe men op een effectieve manier met conflicten kan worden omgegaan. Een proces om een win-win situatie te creëren!

De competentie conflicthantering is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Benadrukt in het gesprek met name mogelijke positieve uitkomsten.
  2. Reageert rustig tijdens het onderhandelen, laat zich niet onder druk zetten.
  3. Blijft vragen stellen tijdens de besprekingen om zich een beeld te vormen van kansen en belemmeringen.
  4. Besteedt aandacht aan belangen van beide partijen, streeft naar een win-win situatie.
  5. Je hebt een open houding en voelt je niet persoonlijk aangevallen
  6. Je luistert actief, vat regelmatig samen, je humt af en toe en toont begrip
  7. Je wil de ander eerst begrijpen, en dan pas begrepen worden
  8. Jouw oordeel is in deze situatie niet van belang en je laat je dan ook niet verleiden tot het geven van een oordeel dan wel mening
  9. Je beschikt over meerdere stijlen van onderhandelen

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 5: Hij heeft een duidelijk eindresultaat voor ogen en werkt systematisch en gestructureerd naar dat doel toe (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn conflicthantering verder te ontwikkelen?

De competentie conflicthantering is een onderdeel van onderstaande trainingen: