De competentie oordeelsvorming verder ontwikkelen?

Oordeelsvorming is een proces waarin je probeert om alle informatie boven tafel te krijgen om vervolgens een afgewogen, objectief, logisch en realistisch advies te kunnen geven dan wel conclusie kunt trekken. Dit gebeurt op basis van jouw overtuigingen, gedachten, perceptie, kennis en wellicht ook wensen over het te nemen besluit. Het proces oordeelsvorming verloopt gefaseerd (informatie verzamelen, check met de eisen, etc.) en de laatste fase is pas het geven van een oordeel (besluit). Het ontwikkelen van oordeelsvorming is cruciaal voor persoonlijke, professionele en organisatorische groei en succes. Oordeelsvorming draagt bij aan het nemen van effectieve beslissingen, het beheren van risico's, het oplossen van conflicten en het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid binnen de organisatie. 

Wat is Oordeelsvorming?

Definitie oordeelsvorming: Weegt feiten en gedragingen tegen elkaar af om tot een objectieve beoordeling te komen.

De competentie oordeelsvorming is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Overweegt verschillende alternatieven voordat een beslissing wordt genomen.
  2. Neemt logische, op feiten gebaseerde beslissingen.
  3. Ziet alle beschikbare informatie in het juiste perspectief.
  4. Onderbouwt beslissingen met goed gefundeerde argumenten.
  5. Maakt eigen objectieve keuzes, zonder zich te laten manipuleren.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: neemt veel te snel gevoelsmatig een besluit en wordt dan vaak ingehaald door de bij hem niet bekende feiten (maak het leerdoel SMART). 

Waarom is oordeelsvorming belangrijk? 

De competentie oordeelsvorming is belangrijk omdat het bijdraagt aan de algehele prestaties en het succes van zowel de individu en organisatie. Het stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, risico's te beheren, conflicten op te lossen en effectief leiderschap te tonen. De competentie oordeelsvorming is dus onmisbaar.

Hoe leer ik mijn oordeelsvorming verder te ontwikkelen?

De competentie oordeelsvorming is een onderdeel van onderstaande trainingen: