De competentie confronteren verder ontwikkelen?

Bij een confrontatie denk je nogal gauw aan het tegenover elkaar stellen of plaatsen van groepen of individuen. Confronteren bestaat uit het naast elkaar zetten van twee elementen die met elkaar in tegenspraak zijn of die duidelijk van elkaar verschillen. Het werkwoord “confronteren” betekent dat je iemand met iets moeilijks of ongemakkelijks confronteert. Dit kan bijvoorbeeld zijn om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag, om iemand te laten zien wat de gevolgen zijn van zijn of haar acties, of om een probleem op te lossen. Confronteren is een stevige versie van feedback geven!

Wat is Confronteren?

Definitie Confronteren: iemand laten zien wat diegene (niet) heeft gedaan, en wat diegene blijkbaar liever niet zou willen weten.

De competentie confronteren is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je hebt het gesprek ‘face to face’ en niet via een ander
  2. Je bent kort en bondig in je betoog en het betoog is maar op een manier uitlegbaar
  3. Je bent vasthoudend en je laat je niet door het eerste argument van mening veranderen
  4. Je benoemt duidelijk het ongewenste gedrag van de ander (c.q. eindresultaat)
  5. Je hebt het over de inhoud en niet zozeer over de persoon (speel de bal en niet de persoon), je kleineert de ander niet
  6. Je kijkt de ander recht in de ogen aan en jouw houding is assertief

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 5: jouw bureau ligt vol met verschillende dossiers in plaats van omdat jij altijd zo slordig bent (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn mate van Confronteren verder te ontwikkelen?

De competentie Confronteren is een onderdeel van onderstaande trainingen: