De competentie inlevingsvermogen verder ontwikkelen?

Inlevingsvermogen is de mate waarin je je kunt verplaatsen in iemand anders en je voor kunt stellen wat iemand denkt en/of voelt in een bepaalde situatie. Het woord empathie wordt hier ook vaak voor gebruikt. Inlevingsvermogen is dus de wil om iemand te kunnen begrijpen. Begrijpen is overigens wat anders dan het met iemand eens zijn. Begrip is wel de basis voor een respectvolle communicatie, samenwerking dan wel onderhandeling. Je volgt in feite de gedachtengang van iemand waardoor de ander zich gehoord voelt. Denk ook aan het fenomeen perceptie, jouw perceptie over iets of iemand kan totaal anders zijn dan die van mij terwijl de situatie ogenschijnlijk hetzelfde lijkt te zijn.

Wat is inlevingsvermogen?

Definitie inlevingsvermogen: Onderkent behoeften van anderen en is zich bewust van de eigen invloed op de omgeving.

De competentie inlevingsvermogen is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Toont non-verbale interesse en begrip voor andere meningen, ideeën en gevoelens.
  2. Heeft oog voor zaken die gevoelig liggen en laat dit blijken in woord en daad.
  3. Stelt op gepaste wijze vragen en luistert naar de ander om zich in de situatie in te leven.
  4. Toont respect en begrip voor andere meningen.
  5. Spreekt waardering uit voor de door anderen geleverde prestaties.
  6. Houdt rekening met belangen en gevoelens van anderen bij het nemen van beslissingen en het doen van uitspraken.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 4: Wanneer de mening van de ander haaks op zijn mening staat bedankt hij de ander altijd voor zijn betoog alvorens inhoudelijk te reageren (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn inlevingsvermogen verder te ontwikkelen?

De competentie inlevingsvermogen is een onderdeel van onderstaande trainingen: