De competentie besluitvaardigheid verder ontwikkelen?

Besluitvaardigheid is het vaardig zijn in het nemen van beslissingen. Besluitvaardigheid gaat ook om het nemen van beslissingen wanneer je onder tijdsdruk bent en moet overgaan tot actie. Besluitvaardige mensen zijn sterk in het nemen van grote beslissingen waarvan veel afhangt en wellicht een lange periode bestrijken, maar ook in het nemen van ad hoc besluiten. Je voelt ook eigenaarschap over het genomen besluit, ziet de gevolgen (en belangen) ervan in, en je wilt er ook de verantwoordelijkheid voor nemen (durf). Besluitvaardigheid is een cruciale competentie in tal van situaties, of je nu een leidinggevende bent die strategische beslissingen moet nemen of een teamlid dat snel moet handelen om problemen op te lossen. 

Wat is besluitvaardigheid?

Definitie besluitvaardigheid: Neemt op basis van beschikbare informatie beslissingen binnen redelijke tijdskaders.

De competentie besluitvaardigheid is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Beslist indien handelen snel noodzakelijk is, ook als niet alle informatie beschikbaar is.
  2. Neemt weloverwogen beslissingen.
  3. Beslist zonder nader overleg met de leidinggevende indien de situatie dat verlangt.
  4. Beschikt over relevante informatie en neemt op basis hiervan een beslissing.
  5. Erkent wanneer er sprake is van een zelfgenomen onjuiste beslissing.
  6. Blijft ook onder tijdsdruk hoofd- en bijzaken goed onderscheiden.
  7. Neemt tijdig beslissingen.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 7: neemt 8 van de 10 keer te laat een besluit waardoor de opdracht aan de concurrent wordt gegund (maak het leerdoel SMART).

Waarom is besluitvaardigheid belangrijk? 

Besluitvaardigheid is belangrijk op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Het bevordert namelijk onder andere efficiëntie, effectiviteit, productiviteit en leiderschap. Besluitvaardigheid draagt bij aan het succes en de groei van organisaties en teams.

Hoe leer ik mijn besluitvaardigheid verder te ontwikkelen?

De competentie besluitvaardigheid is een onderdeel van onderstaande trainingen: