Gespreksmodel voor instructiegesprek

Gespreksmodel Instructiegesprek - DoelDoel

Doel van het instructiegesprek

Instructie is een vorm van begeleiden waarbij onmiddellijke aanbieding en demonstratie van kennis en/of vaardigheden de belangrijkste werkvormen zijn. Van belang is dat de hoeveelheid van de informatie alsmede het niveau hiervan is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de medewerker. Het einddoel is dat de betreffende medewerker zelfstandig de taak kan uitvoeren.

 

Wil je meer rendement uit jouw manier van uitleggen halen? Kijk dan eens bij

onze training Presenteren met Succes
of bij de training Ontdek & Verbeter als Trainer

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Instructiegesprek - DefinitieDefinitie

Wat is een intstructiegesprek?

Een instructiegesprek is een directe overdracht van kennis en/of vaardigheden met als doel dat de ander deze kennis en/of vaardigheden zich eigen maakt. In essentie gaat het hierbij om eerst de informatie te presenteren, de ander te laten oefenen en toe te passen.

 

Wil je meer rendement uit jouw manier van uitleggen halen? Kijk dan eens bij

onze training Presenteren met Succes
of bij de training Ontdek & Verbeter als Trainer

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Instructiegesprek - AanpakAanpak

Hoe pak je een instructiegesprek aan?

Het geven van een effectieve instructie vraagt een goede voorbereiding. In welke mate is de betreffende medewerker al taakvolwassen: in hoeverre wil en kan deze medewerker de taak zich eigen maken? En in hoeverre zijn de vaardigheden al ontwikkeld? Wat is de voorkeursleerstijl van deze medewerker? Ben jij wel de juiste persoon om de ander op de betreffende taken te instrueren? 

Wanneer je zelf de instructie wil geven is het belangrijk om jezelf bewust te zijn van je eigen bekwaamheden. Kun je zelf wel als voorbeeld dienen? Daarnaast maak je alvast vooraf het te behalen einddoel expliciet. Hoe ziet het concrete gedrag waar de ander straks over moet kunnen beschikken er uit? Hiervoor formuleer je vooraf criteria waaraan dit gedrag moet voldoen, en onder welke omstandigheden dit uitgevoerd moet worden. 

Stel tevens vooraf vast wat de kritieke momenten zijn. Motiveer deze kritieke punten en stel hier vragen over aan de medewerker. De medewerker zelf actief mee laten denken in dit proces maakt hem bewust van de betreffende kritieke momenten. 

Hak tevens de gehele instructie in hapklare brokken. Houdt de medewerker overzicht? Geef de medewerker in deze fase houvast door middel van structuur. Bedenk ook wat de medewerker zelf alvast als voorbereiding kan doen. Dit heeft een positief effect op de snelheid en de kwaliteit van het leerproces.

 

Wil je meer rendement uit jouw manier van uitleggen halen? Kijk dan eens bij

onze training Presenteren met Succes
of bij de training Ontdek & Verbeter als Trainer

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Instructiegesprek - ModelModel

Verloop van het instructiegesprek

Vaststellen van het aanvangniveau

Schat of meet zo nauwkeurig mogelijk wat het aanvangsniveau van de medewerker op deze specifieke taak is. Hiermee voorkom je dat je zaken (onnodig) voor de tweede keer uitlegt of dat je een gedeelte overslaat, waardoor hij het verband niet ziet. Je probeert dus zo goed mogelijk aan te sluiten op de voorkennis van de ander. 

Doel van deze instructie

Ziet de medewerker het belang van deze instructie in? Wat moet de medewerker kennen en kunnen na deze instructie(s)? Op welke wijze ga je dat meten? Hoe lang gaat deze instructie duren? Wat verwacht je van de medewerker? Zorg voor een prettige leeromgeving, stel de medewerker op zijn gemak. Geef aan wanneer er vragen gesteld kunnen worden. Wek belangstelling! 

Instructie zelf (onmiddellijke aanbieding en demonstratie)

Geef het einddoel aan door het eindresultaat te laten zien. Demonstreer het gewenste gedrag. Geef stapsgewijs de activiteiten en/of handelingen aan die nodig zijn om de taak te volbrengen. Benadruk, door uitleg en het stellen van vragen, de kritieke punten in het geheel. Doseer de activiteiten en/of handelingen in een logische volgorde en in de juiste hoeveelheid. Overlaad je medewerker niet. Praktische zaken niet vertellen maar laten doen. 

Uitvoering

Laat de medewerker in deze fase onder begeleiding en vervolgens zelfstandig oefenen. Geef feedback. Herstel eventuele fouten op een rustige wijze en geef aan waarom. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de betreffende medewerker? Beantwoord alle vragen, zelfs devragen die de medewerker niet letterlijk heeft gesteld! Leef je in je medewerker in en let vooralop non-verbaal gedrag. 

Meten resultaat en afronden

Stel controlevragen aan de medewerker als: 'Beschrijf het proces' of 'Laat de handelingen in de juiste volgorde zien'. Is het doel van de instructie gehaald? Zijn er nog belemmeringen voor de medewerker? Wat ga je de volgende keer doen? Wat verwacht je van je medewerker? Bij wie kan de medewerker terecht met zijn vragen? Indien van toepassing, maak een vervolgafspraak.

 

Wil je meer rendement uit jouw manier van uitleggen halen? Kijk dan eens bij

onze training Presenteren met Succes
of bij de training Ontdek & Verbeter als Trainer

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Instructiegesprek - TipsTips

Instructiegesprek tips

 • Heb geduld
 • Overlaad de ander niet met teveel informatie
 • Zorg voor een duidelijke structuur
 • Moedig aan en wees enthousiast
 • Fouten maken moet kunnen, zie het als een investering
 • Luister begrijpend naar je medewerker
 • Op welke wijze leert je medewerker het best?
 • Pas je woordkeuze aan op de ontvanger
 • Mensen geven snel aan de opdracht begrepen te hebben, check of het echt zo is
 • Zorg voor een rustige leeromgeving
 • Bespreek regelmatig de vorderingen

Wil je meer rendement uit jouw manier van uitleggen halen? Kijk dan eens bij

onze training Presenteren met Succes
of bij de training Ontdek & Verbeter als Trainer

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.