Gespreksmodel voor feedbackgesprek

Gespreksmodel Feedbackgesprek - DoelDoel

Doel van het feedbackgesprek

Het geven en ontvangen van feedback is een van de belangrijkste vaardigheden om elkaar informatie te verschaffen over gedrag dat wel of juist niet effectief is. Feedback betekent: terugkoppeling geven over vertoond gedrag van de ander en wat daarvan het resultaat is. Door de ander feedback te geven, geef je de ander als het ware de kans aan de slag te gaan met een mogelijk ontwikkelpunt. Je durft hiermee als het ware zelf in de spiegel te kijken of je houdt de ander een spiegel voor. Feedback stimuleert het zelfbewustzijn, hetgeen de basis is voor verandering in het gedrag. Feedback kan ook positief zijn!

 

Wil je dat het geven en ontvangen van feedback als prettig wordt ervaren? Kijk dan eens bij

onze training Situationeel Leidinggeven
of bij de training Effectief Communiceren

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Feedbackgesprek - DefinitieDefinitie

Wat is feedback geven?

Feedback geven draait om het geven van informatie aan de ander over zijn gedrag of bijvoorbeeld prestaties. Het is de kunst om hierbij te zeggen wat je hebt waargenomen en wat die waarneming met je gedaan heeft (bijvoorbeeld vervelend gevoel). Tevens kun je de ander suggesties geven hoe het anders of effectiever zou kunnen. 

 

Wil je dat het geven en ontvangen van feedback als prettig wordt ervaren? Kijk dan eens bij

onze training Situationeel Leidinggeven
of bij de training Effectief Communiceren

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Feedbackgesprek - AanpakAanpak

Hoe pak je een feedback gesprek aan?

Weet waar je feedback over geeft. Verzamel informatie in de vorm van feiten en voorbeelden. Het gaat om het gedrag van de ander, niet om zijn persoonlijkheid. Plak geen etiketten op de ander als 'jij bent een sloddervos', maar geef aan wat je geconstateerd of gezien hebt. Bijvoorbeeld: Gisteravond zag ik dat je bureau nog vol met papieren en andere spullen bezaaid lag.

 

Wil je dat het geven en ontvangen van feedback als prettig wordt ervaren? Kijk dan eens bij

onze training Situationeel Leidinggeven
of bij de training Effectief Communiceren

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Feedbackgesprek - ModelModel

Verloop van het feedbackgesprek

Beschrijf letterlijk het gedrag dat je hebt waargenomen

Dit is nu al de derde keer dat je meer dan een half uur te laat bent op onze afspraak zonder dat je een duidelijke reden hebt. 

Toets of dit klopt

Klopt dit of heb ik het mis? 

Vertel hoe het overkomt, wat voor gevoel het bij je oproept, wat het effect op jezelf is

Ik krijg hierdoor het gevoel dat je onze afspraak totaal niet belangrijk vindt en krijg steeds minder zin om hiermee door te gaan. 

Vraag of diegene zich hier iets bij kan voorstellen

Kun je je hier iets bij voorstellen? 

Vraag hoe het anders zou kunnen, of geef een suggestie of tip

Ik wil je dus vragen in hoeverre jij nog belang hecht aan onze afspraken en of we wellicht dit anders moeten gaan aanpakken?

 

Wil je dat het geven en ontvangen van feedback als prettig wordt ervaren? Kijk dan eens bij

onze training Situationeel Leidinggeven
of bij de training Effectief Communiceren

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.

Gespreksmodel Feedbackgesprek - TipsTips

Feedbackgesprek tips

  • Vertel wat je hebt gezien en niet wat je denkt te hebben gezien
  • Praat in de ik-vorm, niet in de jij-vorm
  • Geef geen feedback wanneer je nog enorm boos bent
  • Wacht niet te lang met het geven van de feedback
  • Wees specifiek en to-the-point
  • Toets of de persoon je begrijpt
  • Let op het non-verbale gedrag van de ander
  • Geef bruikbare feedback: het gaat om wat iemand doet (gedrag), niet om wie iemand is (persoon)
  • Doseer je feedback
  • Kies een rustige plek, dus niet in het bijzijn van je collega's

Wil je dat het geven en ontvangen van feedback als prettig wordt ervaren? Kijk dan eens bij

onze training Situationeel Leidinggeven
of bij de training Effectief Communiceren

Alle trainingen kunnen zowel individueel als maatwerk in-company verzorgd worden.