Klantgericht Communiceren

Deze training op korte termijn individueel volgen? Meer info vind je hier.

Klantgericht communiceren training: De kwaliteit van de communicatie van je team, afdeling of organisatie bepaalt voor een belangrijk deel of anderen tevreden zijn over de diensten of producten. Van belang is dan ook dat iedereen zich hier terdege van bewust is.

In deze training krijg je praktische tools aangereikt die het klantgericht werken ondersteunen. Gezamenlijk wordt de actuele stand van zaken geïnventariseerd. Tevens worden in deze training Klantgericht Communiceren (cursus Klantgericht werken) concrete (persoonlijke) doelen gesteld voor de afdeling of organisatie. 

Prijs: afhankelijk van het aantal dagdelen

Excl. dagarrangement en trainingsmateriaal i

Trainingsduur Klantgericht CommunicerenTrainingsduur
In overleg, minimaal 1 dag. Informeer naar de online mogelijkheden.
Tijden Klantgericht CommunicerenTijden
In overleg.
Deelnemers Klantgericht CommunicerenAantal deelnemers
Kleine groepen. Leren via het Insights Discovery Learning System.
Competenties Klantgericht CommunicerenCompetenties
Aanpassingsvermogen, Communicatie, Initiatief, Klantgerichtheid, Luisteren, Organisatiesensitiviteit, Probleemanalyse, Sociaal gedrag
Klantgericht Communiceren