De competentie probleemanalyse verder ontwikkelen?

Het analyseren van een probleem (situatie) gaat vooraf aan het oplossen ervan. Een goede analyse zorgt ervoor dat je het echte probleem te pakken krijgt en niet dat je iets gaat oplossen wat achteraf niet het probleem bleek te zijn. Dat doe je onbevooroordeeld door een vaste structuur te gebruiken en daar niet van af te wijken. Kritische vragen te stellen om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen. Creativiteit inzetten en via verschillende invalshoeken naar de situatie te kijken. Probleemanalyse is een proces en wanneer dat proces goed is doorlopen kan je aan de slag met bijvoorbeeld een plan van aanpak of een verbetervoorstel. Het ontwikkelen van de competentie probleemanalyse vereist oefening, reflectie en feedback. Door jouw analytische vaardigheden verder verfijnen en verbeteren zal dit uiteindelijk leiden tot betere resultaten in zowel je professionele als persoonlijke leven. 

Wat is probleemanalyse?

Definitie probleemanalyse: Herkent relevante informatie en legt hier verbanden tussen. Maakt mogelijke oorzaken van problemen hierdoor snel duidelijk.

De competentie probleemanalyse is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Signaleert tijdig informatie welke tot problemen kan leiden.
  2. Benoemt de essentie van het probleem.
  3. Legt verbanden tussen de verschillende soorten informatie.
  4. Weet belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden.
  5. Legt verbanden tussen nieuwe informatie en reeds bekende informatie.
  6. Zoekt gericht naar de oorzaken van een probleem.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 5: Staat niet open voor nieuwe informatie en houdt vast bij zijn eerste oplossing voor het probleem (maak het leerdoel SMART).

Waarom is probleemanalyse belangrijk? 

De competentie probleemanalyse is belangrijk omdat het de basis vormt voor effectieve besluitvorming, efficiëntie, risicovermindering, innovatie en het bereiken van duurzame oplossingen voor complexe problemen.

Hoe leer ik mijn probleemanalyse verder te ontwikkelen?

De competentie probleemanalyse is een onderdeel van onderstaande trainingen: