De competentie sociaal gedrag verder ontwikkelen?

Sociaal gedrag is hoe je jezelf uit (gedraagt) in bepaalde groepen zoals op je werk, privé setting en/of in de maatschappij. Bepaalde (andere) waarden en normen zijn in iedere groep gewenst en anders. Op welke wijze dien je iemand te benaderen en ook te begrijpen (perceptie). Mensen gedragen zich zoals de omgeving (de groep) van hen verlangt, sociale gedragsuitingen verschillen dan ook sterk binnen cultuur, groep, omgeving of samenleving. Door het sociale gedrag aan te passen aan de omgeving krijg je een hogere mate van acceptatie in die betreffende groep en zal je daardoor beter functioneren (geaccepteerd worden).

Wat is Sociaal gedrag?

Definitie sociaal gedrag: Begeeft zich gemakkelijk onder anderen. Legt op een ongedwongen wijze contacten, zet hiertoe vaak de eerste stap.

De competentie sociaal gedrag is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Spreekt uit zichzelf nieuwe mensen aan.
  2. Spreekt ook tijdens informele bijeenkomsten meerdere (onbekende) mensen aan.
  3. Contacten met collega’s verlopen in een vriendschappelijke sfeer.
  4. Brengt anderen met elkaar in contact.
  5. Is geïnteresseerd, stelt meerdere vragen aan nieuwe contacten.
  6. Is een goede gesprekspartner, weet over meerdere onderwerpen mee te praten.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: op klantendagen gedraagt hij zich als een muurbloempje en spreekt hij alleen maar potentiële klanten die daartoe het initiatief nemen (maak het leerdoel SMART). 

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn sociaal gedrag verder te ontwikkelen?

De competentie sociaal gedrag is een onderdeel van onderstaande trainingen: