Training Outplacement en loopbaanbegeleiding

Deze training op korte termijn individueel volgen? Meer info vind je hier.

Tal van organisaties krijgen of hebben er mee te maken: reorganisatie, personeelsstop, inkrimpen van het huidige personeelsbestand, onoplosbaar arbeidsconflict en ontslagaanzegging. De betrokken medewerkers ondersteunen bij het vinden van een nieuwe, passende werkkring heeft een positieve uitwerking op alle werknemers binnen de eigen organisatie.

De vertrekkende medewerker stelt zichtzelf de vraag of de baan die hij de afgelopen periode heeft vervuld ook wel de ideale baan voor de toekomst is. Al dan niet gedwongen outplacement kan een mooi moment voor bezinning zijn. Iedereen wordt er beter van.

De snel groeiende stroom van kennis, veranderingen in de technologie en beroepen veroorzaken een snelle veroudering van kennis en vaardigheden. Bestaande functies komen ineens te vervallen. . Omdat dit gevaar van kennisveroudering steeds groter wordt, ontstaat er vanaf de tweede loopbaanhelft een grote behoefte aan training, opleiding en coaching. Het is dan van groot belang de juiste keuzes te maken.

Voordelen voor de werkgever
Door de zelfanalyse wordt de vertrekkende medewerker zich bewust van zijn eigen kennen en kunnen en wordt hiermee de mate van succes op de turbulente arbeidsmarkt sterk vergroot. Dit proces heeft een positieve olievlekwerking op alle werknemers, waardoor er een coöperatieve instelling van het personeel ontstaat. Daarnaast is het een minimale belasting voor HR / P&O omdat er een externe deskundige voor de uitvoering zorgt.

Voordelen voor de vertrekkende medewerker
De medewerker bouwt aan een gezonde dosis eigenwaarde en zelfrespect. Door de persoonlijke zelfanalyse ontstaat er een helder zelfbeeld. Een goed onderbouwd zelfinzicht en een goede begeleiding leiden tot het maken van de juiste persoonlijke keuzes en zorgen voor succes.

Werkwijze
Het gehele traject beslaat doorgaans een periode van 2 tot 9 maanden (gemiddeld 6 maanden). Gedurende het traject hebben de loopbaancoach en de gecoachte met regelmaat intensieve gesprekken over de voortgang. Voor bewustwording en doelbepaling worden diverse instrumenten gebruikt zoals een zelfanalysetest waarbij gekeken wordt naar persoonlijkheid, competenties en motivatie. Samen met de eigen loopbaancoach wordt een visie op de eigen kwaliteiten ontwikkeld en worden concrete doelen gesteld naar de toekomst. Vanzelfsprekend vindt voorafgaand aan het traject een grondige oriëntatie plaats waarbij tevens wordt vastgesteld of er sprake is van een goede ‘klik’ en of het dus zinvol is met elkaar verder te gaan. Een goede coaching relatie waarbij de gecoachte deelnemer zich veilig voelt is voor ons een eerste vereiste in een dergelijk traject waarin men resultaten wil behalen.

Prijs: afhankelijk van het aantal dagdelen

Excl. dagarrangement en trainingsmateriaal i

Trainingsduur Outplacement en loopbaanbegeleidingTrainingsduur

De opzet van het traject wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd. Informeer naar de online mogelijkheden.

Tijden Outplacement en loopbaanbegeleidingTijden
In overleg.
Deelnemers Outplacement en loopbaanbegeleidingAantal deelnemers
Kleine groepen of individueel.
Competenties Outplacement en loopbaanbegeleidingCompetenties
Outplacement en loopbaanbegeleiding