De competentie daadkracht verder ontwikkelen?

Daadkracht draait om doortastend handelen en je plannen efficiënt uitvoeren. Het vermogen om door te pakken en snel je plannen ten uitvoer te brengen. En bijvoorbeeld niet om de grootste mond hebben in een discussie. Als denken en doen goed in balans zijn, vergroot dat jouw vermogen om daadkrachtig te zijn. Mensen met een introverte voorkeur zijn daarom even goed in staat om daadkrachtig te handelen. Wanneer je in daadkracht doorslaat wordt je vaak gezien als drammerig.

Wat is daadkracht?

Definitie daadkrachtDaadkrachtig zijn betekent het vermogen om snel en vastberaden actie te ondernemen in situaties die dat vereisen. Dit omvat het nemen van beslissingen, het initiëren van acties en het voltooien van taken zonder aarzeling.

De competentie daadkracht is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je laat zaken niet op zijn beloop, je laat er geen gras over groeien.
  2. Je bent besluitvaardig en hakt snel de knoop door.
  3. Je komt zelfverzekerd en overtuigend over.
  4. Je stelt doelen en je werkt ook doelgericht.
  5. Je blijft dus niet in beschouwingen en overwegingen hangen.
  6. Je neemt doorgaans het initiatief en de daarbij horende actie.
  7. Je bent een en al energie en werklust.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: Je hebt kort en krachtig nagedacht over de situatie en het besluit is reeds genomen, dit gaan we zo doen (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn daadkracht verder te ontwikkelen?

De competentie daadkracht is een onderdeel van onderstaande trainingen: