De competentie overtuigingskracht verder ontwikkelen?

Overtuigingskracht is het vermogen om anderen te overtuigen van jouw mening, idee of standpunt. Je wilt de ander hierin meekrijgen. Dit kan een rationeel (op feiten en logica gebaseerd) en/of emotioneel (gevoel) betoog c.q. gesprek zijn. Je hebt een bepaalde mate van invloed en die wil je met jouw overtuigingskracht verhogen. Het verder ontwikkelen van overtuigingskracht is essentieel voor succes in zowel professionele als persoonlijke omgevingen. Het stelt je in staat om effectief te communiceren, anderen te inspireren, relaties op te bouwen, besluitvorming te beïnvloeden en je eigen groei en ontwikkeling te bevorderen. Om je overtuigingskracht verder te ontwikkelen, kun je verschillende strategieën en technieken toepassen.

Wat is overtuigingskracht?

Definitie overtuigingskracht: Overtuigt anderen van eigen standpunt om instemming te verkrijgen van plannen en ideeën.

De competentie overtuigingskracht is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Presenteert eigen standpunten en ideeën op enthousiaste wijze.
  2. Ondersteunt standpunten en ideeën met steekhoudende argumenten.
  3. Geeft tijdens uitleg van eigen standpunt of idee tevens de voordelen voor de ander aan.
  4. Gaat in op behoeften van de ander bij uitleg van eigen standpunten.
  5. Weerlegt argumenten van de ander met tegenargumenten en doet tegenvoorstellen.
  6. Heeft in korte tijd acceptatie van de ander bij presenteren van eigen plannen en ideeën.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 3: heeft telkens niet goed nagedacht over de voordelen voor de ander waardoor er geen acceptatie ontstaat (maak het leerdoel SMART). 

Waarom is overtuigingskracht belangrijk? 

Overtuigingskracht is van essentieel belang omdat het helpt bij het uitoefenen van invloed, het bevorderen van samenwerking, het tonen van leiderschap en het opbouwen van vertrouwen. Het is een waardevolle vaardigheid die bijdraagt aan succes in zowel professionele als persoonlijke situaties.

Hoe leer ik mijn overtuigingskracht verder te ontwikkelen?

De competentie overtuigingskracht is een onderdeel van onderstaande trainingen: