De competentie overtuigingskracht verder ontwikkelen?

Overtuigingskracht is het vermogen om anderen te overtuigen van jouw mening, idee of standpunt. Je wilt de ander hierin meekrijgen. Dit kan een rationeel (op feiten en logica gebaseerd) en/of emotioneel (gevoel) betoog c.q. gesprek zijn. Je hebt een bepaalde mate van invloed en die wil je met jouw overtuigingskracht verhogen.

Wat is overtuigingskracht?

Definitie overtuigingskracht: Overtuigt anderen van eigen standpunt om instemming te verkrijgen van plannen en ideeën.

De competentie overtuigingskracht is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Presenteert eigen standpunten en ideeën op enthousiaste wijze.
  2. Ondersteunt standpunten en ideeën met steekhoudende argumenten.
  3. Geeft tijdens uitleg van eigen standpunt of idee tevens de voordelen voor de ander aan.
  4. Gaat in op behoeften van de ander bij uitleg van eigen standpunten.
  5. Weerlegt argumenten van de ander met tegenargumenten en doet tegenvoorstellen.
  6. Heeft in korte tijd acceptatie van de ander bij presenteren van eigen plannen en ideeën.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 3: heeft telkens niet goed nagedacht over de voordelen voor de ander waardoor er geen acceptatie ontstaat (maak het leerdoel SMART). 

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn overtuigingskracht verder te ontwikkelen?

De competentie overtuigingskracht is een onderdeel van onderstaande trainingen: