De competentie presenteren verder ontwikkelen?

Je hebt een boodschap die je helder en duidelijk wilt overbrengen op een bepaalde doelgroep. In een presentatie sluit je aan bij de behoefte van de doelgroep en prikkel je de luisteraar met jouw betoog, al dan niet ondersteund met audio en/of visuele hulpmiddelen.

Wat is presenteren?

Definitie presenterenPresenteren is het vermogen om informatie, ideeën of bevindingen effectief over te brengen aan een publiek.

De competentie presenteren is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je houdt een helder en samenhangend betoog en brengt de kern van het verhaal kort en bondig over.
  2. Je hebt een duidelijke structuur in jouw presentatie.
  3. Je spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar zonder al teveel vakjargon.
  4. Verheldert (visualiseert) onderwerpen met voorbeelden.
  5. Je maakt tijdens de presentatie contact met je publiek (vragen stellen, aankijken).
  6. Je verrast het publiek met een goed verhaal, wendingen en pakkende voorbeelden.
  7. Je bent ervaren in het gebruik van jouw hulpmiddelen.
  8. Bij weerstand of spanning blijf je kalm en correct.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: je hebt drie duidelijke argumenten die je in een bepaalde logische volgorde in jouw verhaal hebt verwerkt (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn presentaties verder te ontwikkelen?

De competentie presenteren is een onderdeel van onderstaande trainingen: