Training Met Bevlogenheid! - Inspiratieworkshop

Ook corona-proof op individuele basis mogelijk!
Deze workshop op korte termijn individueel volgen? Meer info vind je hier.

Bevlogen mensen; 
zijn bewezen productiever en creatiever,
scoren hoger op klanttevredenheid,
vertonen minder verzuim en
zijn daadwerkelijk minder vaak ziek.

Ook zullen ze minder snel ontslag nemen en
steken ze collega’s en zelfs partners thuis
positief aan met hun bevlogenheid.

Bevlogenheid is een positieve staat waarin je kunt verkeren op bijvoorbeeld je werk.

Het verschil met werktevredenheid zoals dat vaak in medewerkers-tevredenheidsonderzoeken wordt gevraagd, is dat bevlogenheid een actieve staat is (tevredenheid is meer passief).

Wat kan ik als manager c.q. organisatie doen om (on)tevredenheid om te ruilen voor bevlogenheid? In deze inspiratieworkshop krijg je inzichten en handvatten aangereikt om met je eigen team medewerkers de eerste stappen te zetten richting eigenaarschap c.q. volledige autonomie en daarmee jouw team te begeleiden richting bevlogenheid.

Prijs: all-in 245,00

Alle tarieven zijn excl. 21% BTW i

Trainingsduur Met Bevlogenheid! - InspiratieworkshopTrainingsduur
1 groepstraining met 1,5 meter vrije ruimte per deelnemer.
Tijden Met Bevlogenheid! - InspiratieworkshopTijden
13.00 tot 16.30 uur.
Deelnemers Met Bevlogenheid! - InspiratieworkshopAantal deelnemers
Minimaal 3, maximaal 5.
Competenties Met Bevlogenheid! - InspiratieworkshopCompetenties
Draagvlak creëren, Groepsgericht leidinggeven, Individugericht leidinggeven, Motiveren, Ondernemerschap, Organisatiebewustzijn, Prestatiemotivatie
Met Bevlogenheid! - Inspiratieworkshop