De competentie prestatiemotivatie verder ontwikkelen?

Prestatiemotivatie is een intrinsieke (innerlijke) wil om te presteren en bepaalde doelen dan wel resultaten te behalen. Je hebt een behoefte (drijfveer) om te laten zien dat je iets tot een goed einde weet te brengen, daar heb je dan ook veel voor over. Er zijn verschillende soorten motivatoren en die zijn voor eenieder anders (autonomie, waardering, creativiteit, geld, etc.). Brandstof is een mooie vergelijking voor een motivatie, wat geeft jou brandstof om beter te presteren?

Wat is prestatiemotivatie?

Definitie prestatiemotivatie: Onderneemt uit eigen beweging acties om hoge prestaties te kunnen leveren.

De competentie prestatiemotivatie is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Heeft plannen en ideeën voor verbetering en doet hier rook voorstellen voor.
  2. Is niet snel tevreden over eigen behaalde resultaten.
  3. Levert werk vlot en snel af, zelfs eerder dan nodig.
  4. Stelt zichzelf uitdagende doelen.
  5. Ziet en verricht uit zichzelf extra benodigde inspanningen om gestelde doelen te bereiken.
  6. Onderneemt uit zichzelf actie om eigen functioneren te verbeteren.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: vervalt constant in allerlei niet urgente details waardoor de ander het spoor bijster raakt (maak het leerdoel SMART). 

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn prestatiemotivatie verder te ontwikkelen?

De competentie prestatiemotivatie is een onderdeel van onderstaande trainingen: