De competentie groepsgericht leidinggeven verder ontwikkelen?

Als manager dan wel leidinggevende ben je een soort van ‘linking pin’ in de organisatie. Zelf ontvang je leiding van de directeur of een bepaalde manager en het beleid dien je voor jouw eigen team of afdeling door te vertalen richting jouw medewerkers. Je hebt dus verschillende rollen en petten op! Dit groepsgericht leidinggeven zit meer in de hoek van het ontwikkelen van het team, voorzitter in het werkoverleg, projectleider in een specifiek project met bijvoorbeeld een aantal collega’s van hetzelfde hiërarchische niveau, bemiddelaar wanneer een aantal medewerkers een conflict met elkaar heeft, de teamdag met het gehele team, etc.

Wat is groepsgericht leidinggeven?

Definitie groepsgericht leidinggeven: Het beïnvloeden van een groep om afdelingsdoelstellingen te behalen met de focus op verbetering en ontwikkeling.

De competentie groepsgericht leidinggeven is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

 1. Verstrekt het team relevante informatie over de richting waarin de organisatie zich wil bewegen
 2. Spreekt hoge verwachtingen uit naar het team
 3. Heeft regelmatig op gestructureerde wijze overleg met het team
 4. Benadrukt door het team geleverde prestaties en spreekt hier waardering over uit
 5. Laat teamleden onderling oplossingen bedenken voor problemen
 6. Teamleden spreken onderliggende conflicten tijdig uit
 7. Stelt met het team te behalen doelstellingen op
 8. Komt bij tegenslag op voor het team
 9. Er zijn duidelijke afspraken rondom taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 10. Komt met ideeën voor verdere ontwikkeling van de afdeling
 11. Betrekt het team bij het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 9: in het team is het duidelijk en helder wie wat doet en hoe deze persoon hier ook verantwoording over aflegt (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn groepgericht leidinggeven skills verder te ontwikkelen?

De competentie groepsgericht leidinggeven is een onderdeel van onderstaande trainingen: