De competentie ondernemerschap verder ontwikkelen?

Ondernemerschap is de vaardigheid (een proces) en betekent dat je kansen ziet en kansen ook benut waardoor de waarde van een bepaald product, dienst of activiteit stijgt. Je neemt genoegen met de daaraan gekoppelde risico’s, zekerheid bestaat niet. Ondernemerschap volgens hoogleraar Howard Stevenson: ondernemerschap is het benutten van een kans zonder je om middelen te bekommeren die je nog niet hebt. Samengevat, kansen zien, kansen benutten en daarmee waarde creëren voor jezelf en anderen.

Wat is ondernemerschap?

Definitie ondernemerschap: Signaleert en benut kansen voor afdeling of organisatie, die anderen niet eerder zagen. Neemt hierbij (aanvaardbare) risico’s..

De competentie ondernemerschap is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Onderzoekt en benut kansen die anderen niet eerder zagen.
  2. Heeft zelf continu nieuwe plannen en ideeën voor producten of diensten.
  3. Bespreekt met anderen de activiteiten van concurrenten.
  4. Verzamelt informatie om behoeften vanuit de markt in kaart te brengen en onderneemt gericht actie.
  5. Analyseert en verbetert interne bedrijfsprocessen om hoger rendement te behalen.
  6. Onderneemt risicovolle acties om hier eerder dan anderen rendement uit te halen.
  7. Heeft een duidelijk omschreven uitdagend doel voor ogen wat behaald moet worden.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: Heeft in ieder kwartaal salesoverleg ideeën voor verbetering die hij dan ook enthousiast presenteert (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn ondernemerschap verder te ontwikkelen?

De competentie ondernemerschap is een onderdeel van onderstaande trainingen: