De competentie zelfontwikkeling verder ontwikkelen?

Zelfontwikkeling is een langdurig groeiproces (een reis) van persoonlijke ontwikkeling en groei. Zelfontwikkeling gaat verder dan het vergaren van kennis, betreft ook inzichten, vaardigheden, ontdekken van de persoonlijke waarden en normen, motivatoren met als doel jezelf beter te leren kennen en de eventuele obstakels te overwinnen. Het is een uniek proces waarbij je zo af en toe uit je comfortzone moet kunnen stappen. Het belang van zelfontwikkeling kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het een fundamenteel onderdeel is van persoonlijke groei en succes. Het is een investering in jezelf die op de lange termijn grote voordelen kan opleveren. 

Wat is zelfontwikkeling?

Definitie zelfontwikkeling: Spant zich actief in om doelen te bereiken in het licht van persoonlijke groei en/of loopbaankansen.

De competentie zelfontwikkeling is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Bespreekt met anderen de eigen persoonlijke ontwikkeling.
  2. Stelt anderen vragen over het eigen functioneren.
  3. Benoemt de eigen sterke en zwakke punten.
  4. Volgt uit eigen beweging opleidingen en/of trainingen.
  5. Vraagt goed door wanneer er aanmerkingen zijn op het persoonlijk functioneren.
  6. Stelt anderen op de hoogte van persoonlijke ontwikkelingsdoelen.
  7. Stelt zich actief op bij nieuwe uitdagende situaties, gebruikt deze als leermoment.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: stelt in ieder bilateraal overleg of de collega nog feedback voor hem heeft (maak het leerdoel SMART).

Waarom is zelfontwikkeling belangrijk? 

Zelfontwikkeling is belangrijk omdat het bijdraagt aan persoonlijke groei, levenslang leren, carrièremogelijkheden, zelfvertrouwen en geluk. Het stelt individuen in staat om hun volledige potentieel te bereiken en een vervuld en bevredigend leven te leiden. Door zelfontwikkeling kunnen mensen de beste versie van zichzelf worden en een waardevolle bijdrage leveren aan zowel zichzelf maar ook aan hun omgeving. 

Hoe leer ik mijn zelfontwikkeling verder te ontwikkelen?

De competentie zelfontwikkeling is een onderdeel van onderstaande trainingen (top 5):