De competentie visie verder ontwikkelen?

Visie hebben betekent dat je weet waar je naartoe wilt gaan, je geeft richting aan. Mensen zullen vanuit natuurlijk gedrag iemand of een organisatie volgen met een duidelijke visie. Primaire behoefte van mensen is duidelijkheid, visie geeft deze duidelijkheid. Hier gaan wij ons de komende tijd op richten. Wat wil ik bereiken? Wat zijn mijn kernwaarden? Hoe gaan we daar komen? Dit geldt voor jou als individu, maar ook voor teams en organisaties. Het ontwikkelen van visie vereist bewustzijn, reflectie en oefening. Dit kan worden bereikt door middel van trainingen en het actief zoeken naar mogelijkheden om visie te ontwikkelen en toe te passen in verschillende contexten.

Wat is visie?

Definitie visie: Concentreert zich op hoofdlijnen en richt zich op mogelijke toekomstkansen.

De competentie visie is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Geeft duidelijk aan in welke richting de afdeling of organisatie zich wil bewegen, en wat hiervan consequenties zijn.
  2. Stelt uitdagende doelen voor de afdeling of organisatie en geeft aan hoe deze te behalen.
  3. Geeft verbanden aan tussen individuele, afdelings- en organisatiedoelstellingen.
  4. Benoemt welke plaats eigen afdeling/organisatie inneemt ten opzichte van andere afdelingen of organisaties.
  5. Stelt korte termijn doelen gemakkelijk bij wanneer lange termijn doelen dit vereisen.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 1: iedere medewerker van het team weet precies te vertellen waar we naar toe gaan en welke weg wij als team hierin gaan bewandelen (maak het leerdoel SMART).

Waarom is visie belangrijk? 

De competentie visie belangrijk omdat het organisaties in staat stelt om hun langetermijndoelen te definiëren, mensen te motiveren, effectieve besluitvorming mogelijk te maken, leiderschap te tonen en innovatie te stimuleren.

Hoe leer ik mijn mate van visie verder te ontwikkelen?

De competentie visie is een onderdeel van onderstaande trainingen: