De competentie kennis toepassen verder ontwikkelen?

Het gebruik maken van kennis, ervaringen en inzichten bij het maken dan wel ontwikkelen van producten c.q. diensten (processen, structuren en methoden, etc.) is belangrijk op de werkvloer. Er is zowel praktische als theoretische kennis en kennis is in zijn algemeen eenvoudig meetbaar. De opgedane kennis kun je natuurlijk ook toepassen in de praktijk en hiervoor is het belangrijk om te weten hoe je dit kunt toepassen. Het verder ontwikkelen van de competentie kennis toepassen is van groot belang in professionele omgevingen, omdat het de efficiëntie, effectiviteit en innovatie bevordert. 

Wat is kennis toepassen?

Definitie kennis toepassen: Past eerder opgedane kennis en ervaring toe in dagelijkse (nieuwe) werksituaties, praktische situaties of bij het oplossen van problemen.

De competentie kennis toepassen is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Voert taken zelfstandig uit, zonder dat hulp van anderen nodig is.
  2. Fouten worden maar één keer gemaakt.
  3. Stopt structureel tijd en energie in het verbeteren van de eigen professionaliteit.
  4. Benoemt wat er aan trends gaande is binnen het eigen vakgebied.
  5. Past nieuw geleerde zaken direct toe in werksituaties.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: het vastlopen van deze machine is voor de achtste keer deze maand door dezelfde oorzaak (maak het leerdoel SMART). 

Waarom is kennis toepassen belangrijk? 

De competentie kennis toepassen is essentieel voor het succes van individuen en organisaties. Kennis toepassen houdt in dat je niet alleen weet wat je moet doen, maar ook hoe je die kennis effectief kunt gebruiken om succesvol te handelen in diverse situaties en contexten. Het stelt mensen in staat om effectief te presteren, innovatief te zijn, kwaliteit te waarborgen, efficiënt te werken, zelfstandig te zijn en continu te verbeteren.

Hoe leer ik mijn kennis toepassen verder te ontwikkelen?

De competentie kennis toepassen is een onderdeel van onderstaande trainingen: