De competentie kennis toepassen verder ontwikkelen?

Het gebruik maken van kennis, ervaringen en inzichten bij het maken dan wel ontwikkelen van producten c.q. diensten (processen, structuren en methoden, etc.). Er is zowel praktische als theoretische kennis en kennis is in zijn algemeen eenvoudig meetbaar.

Wat is kennis toepassen?

Definitie kennis toepassen: Past eerder opgedane kennis en ervaring toe in dagelijkse (nieuwe) werksituaties.

De competentie kennis toepassen is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Voert taken zelfstandig uit, zonder dat hulp van anderen nodig is.
  2. Fouten worden maar één keer gemaakt.
  3. Stopt structureel tijd en energie in het verbeteren van de eigen professionaliteit.
  4. Benoemt wat er aan trends gaande is binnen het eigen vakgebied.
  5. Past nieuw geleerde zaken direct toe in werksituaties.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: het vastlopen van deze machine is voor de achtste keer deze maand door dezelfde oorzaak (maak het leerdoel SMART). 

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn kennis toepassen verder te ontwikkelen?

De competentie kennis toepassen is een onderdeel van onderstaande trainingen: