De competentie inzet verder ontwikkelen?

Een andere benadering van inzet tonen is toewijding, vastberadenheid, energie vrijmaken en motivatie voor wat betreft het halen van de gestelde doelen. Inzet heeft raakvlakken met doorzettingsvermogen maar zit meer aan de kant van het vrijmaken van energie. Hoeveel energie steek je ergens in? Actief meedoen, het werk nog even afmaken, hoge mate van prestaties, enthousiast, voelt zich verantwoordelijk, voorbeeldgedrag, je bent een harde werker en je stimuleert hierin ook anderen. Het verder ontwikkelen van de competentie inzet is van belang omdat het een directe invloed heeft op de productiviteit en effectiviteit. Door consistent te werken aan het tonen van een hoge mate van inzet, kun je niet alleen je eigen prestaties verbeteren, maar ook een waardevolle bijdrage leveren aan het succes en de groei van je team en organisatie. 

Wat is inzet?

Definitie inzet: Onderneemt uit eigen beweging acties om hoge prestaties te kunnen leveren.

De competentie inzet is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Is niet snel tevreden over eigen behaalde resultaten.
  2. Heeft plannen en ideeën voor verbetering en doet hier ook voorstellen voor.
  3. Levert werk snel en vlot af, zelfs eerder dan nodig.
  4. Stelt zichzelf uitdagende doelen.
  5. Ziet en verricht uit zichzelf extra benodigde inspanningen om gestelde doelen te bereiken.
  6. Onderneemt uit zichzelf actie om eigen functioneren te verbeteren.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 1: Het een en ander loopt niet goed en op het functioneringsgesprek heeft de medewerker geen agendapunten ingediend, ook bij het wekelijkse teamoverleg heeft hij nooit input (maak het leerdoel SMART).

Waarom is inzet belangrijk? 

De competentie inzet is van belang voor zowel individuen als organisaties. Inzet is belangrijk omdat het bijdraagt aan verhoogde productiviteit, verbeterde prestaties, een positieve werkcultuur, betrouwbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en organisatorisch succes.

Hoe leer ik mijn mate van mijn inzet verder te ontwikkelen?

De competentie INZET is een onderdeel van onderstaande trainingen: