De competentie discipline verder ontwikkelen?

De karaktereigenschap discipline houdt in dat iemand doet wat er van hem verwacht wordt. Het gedrag is gericht op orde en wordt gestuurd op regels, afspraken en waarden die in de organisatie (en in onze samenleving) gelden voor de omgang met elkaar. Discipline en integriteit (integer handelen) raken elkaar. Door gedisciplineerd te werken kun je ertoe bijdragen dat iedereen zich houdt aan de dezelfde normen en dat de werkplek georganiseerd, efficiënt en productief is. Gedisciplineerde werkgewoonten leiden zowel voor het individu als voor de organisatie tot betere resultaten.

Wat is discipline?

Definitie discipline: Gedraagt zich naar het beleid en interne procedures.

De competentie discipline is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Houdt zich aan gestelde regels, richtlijnen en procedures.
  2. Bespreekt onduidelijkheid omtrent regels, richtlijnen en procedures met de leidinggevende.
  3. Handelt in de geest van de gestelde regels, richtlijnen en procedures.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 1: Matchen alle activiteiten van de medewerker met de procedure zoals beschreven in document ‘x’? (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn mate van discipline verder te ontwikkelen?

De competentie discipline is een onderdeel van onderstaande trainingen: