De competentie integriteit verder ontwikkelen?

Integer handelen is een karaktereigenschap die inhoudt dat iemand eerlijk, oprecht en betrouwbaar is en ook integer handelt. Je houdt vast aan jouw waarden en normen (en/of de waarden en normen van de organisatie waarin je werkzaam bent. Ook wanneer je onder druk komt te staan. Integer zegt ook iets over loyaliteit, in sommige situaties is het eigenbelang hieraan ondergeschikt. Er zijn geen verborgen motieven en je handelingen zijn altijd oprecht.

Wat is integriteit?

Definitie integriteit: Handelt naar algemeen aanvaarde ethische maatstaven.

De competentie integriteit is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Handelt op een open en eerlijke wijze.
  2. Behandelt anderen met respect.
  3. Houdt gevoelige informatie voor zich, gaat hier op vertrouwelijke wijze mee om.
  4. Stelt bij te nemen besluiten de vraag of bepaalde zaken ethisch verantwoord zijn.
  5. Houdt zich aan gemaakte afspraken.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 5: Afspraak is afspraak en wanneer de gemaakte afspraak (welke dat ook is) onhandig is of niet passend is bespreek ik dat met degene waar de afspraak mee is gemaakt en dan komen we gezamenlijk tot een nieuwe afspraak (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik integer te handelen?

De competentie integriteit is een onderdeel van onderstaande trainingen: