De competentie delegeren verder ontwikkelen?

Delegeren houdt in dat je een deel van jouw werkzaamheden overdraagt aan collega’s, omdat het voor jou alleen niet meer haalbaar is, of omdat je andere prioriteiten hebt, of omdat die specifieke collega toe is aan een nieuwe uitdagende taak. Delegeren houdt meer in dan een collega een nieuwe taak of project geven. Naast deze taak delegeer je ook de daarbij horende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De eindverantwoording blijft bij jou zelf! Afschuiven van een tijdelijke klus is dus niet delegeren, een taak delegeren is in feite onomkeerbaar (voor lange duur). Vanzelfsprekend heb je het volste vertrouwen in degene aan waar je deze taak naar delegeert.

Wat is delegeren?

Definitie delegeren: Draagt een deel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over aan medewerkers en maakt hier duidelijke afspraken over.

De competentie delegeren is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Laat medewerkers zelfstandig taken uitvoeren zonder onnodige controle.
  2. Medewerkers voeren zelfstandig hun taak uit zonder hulp of toestemming.
  3. Maakt bij te delegeren taken duidelijke afspraken met de medewerker.
  4. Voert regelmatig overleg met de medewerker over de voortgang van nieuwe taken.
  5. Delegeert taken uit eigen takenpakket naar de medewerker.
  6. Medewerkers mogen zelf beslissingen nemen.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 6: de medewerker moet telkens in het bilaterale overleg toestemming vragen op de te nemen acties (maak het leerdoel SMART).

Waarom is delegeren belangrijk? 

Delegeren is belangrijk voor effectief leiderschap en organisatorisch succes. Het stelt jou als leidinggevende in staat om je eigen werklast te verminderen, de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen, betere beslissingen te nemen en de flexibiliteit en veerkracht van jouw organisatie te vergroten.

Hoe leer ik mijn mate van delegeren verder te ontwikkelen?

De competentie delegeren is een onderdeel van onderstaande trainingen: