De competentie resultaatgerichtheid verder ontwikkelen?

Je bent resultaatgericht wanneer je vooral praat over het behalen van resultaten zoals deadlines en doelen. Het behalen van het doel is belangrijker dan de weg er naar toe! Je geeft doorgaans aan; wat, wanneer, hoe goed en hoeveel. Je kunt altijd laten zien tot welk resultaat jouw inspanningen hebben geleid. Je vraagt of benoemt na afloop van een overleg wat de afspraken zijn (wie doet wat en wanneer). Resultaatgerichtheid heeft ook te maken met het nemen van snelle besluiten, want dan kan eenieder weer aan de slag.

Wat is Resultaatgerichtheid?

Definitie resultaatgerichtheidHet actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

De competentie resultaatgerichtheid is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Gaat door totdat hij zijn doel heeft bereikt c.q. resultaat heeft geboekt.
  2. Haalt of overschrijdt zijn doelstellingen (streefcijfers en andere).
  3. Gaat recht op zijn doel af. Bewandelt weinig of geen zijpaden. Werkt efficiënt en bereikt daardoor ook sneller dan anderen bepaalde resultaten.
  4. Kan altijd laten zien tot welk resultaat zijn inspanningen hebben geleid (zichtbaar resultaat).
  5. Werkt planmatig aan het realiseren van doelstellingen.
  6. Grijpt in wanneer resultaten tegenvallen.
  7. Zoekt naar methoden om efficiënter en effectiever te werken.
  8. Praat in termen van output en resultaten bij vrijwel alle activiteiten. Geeft aan; wat, wanneer, hoe goed en hoeveel.
  9. Kan altijd laten zien tot welk resultaat zijn inspanningen hebben geleid.
  10. Vraagt of benoemt na afloop van een overleg wat de afspraken zijn (wie doet wat en wanneer).

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 5: Hij heeft een duidelijk eindresultaat voor ogen en werkt systematisch en gestructureerd naar dat doel toe (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn resultaatgerichtheid verder te ontwikkelen?

De competentie resultaatgerichtheid is een onderdeel van onderstaande trainingen: