De competentie plannen en organiseren verder ontwikkelen?

Plannen en organiseren betekent dat je in staat bent om je tijd en de activiteiten efficiënt in te delen waardoor je de doelstellingen binnen de gewenste tijd ook weet te behalen. Plannen is beslissen hoe je iets gaat doen door bijvoorbeeld een logische structuur of procedure op te tuigen. Organiseren gaat meer over de coördinatie van bijvoorbeeld mensen en activiteiten. Een belangrijk onderdeel hierin is het stellen van prioriteiten.

Wat is plannen en organiseren?

Definitie plannen en organiseren: Maakt plannen en stelt prioriteiten om tijd en middelen optimaal af te stemmen om het doel te bereiken.

De competentie plannen en organiseren is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Stelt prioriteiten.
  2. Checkt tussentijds de voortgang van activiteiten.
  3. Behaalt doelen binnen de gestelde tijd.
  4. Ziet onderlinge relaties tussen lopende activiteiten.
  5. Formuleert concrete, meetbare en haalbare doelen.
  6. Stemt tijd en middelen goed op elkaar af.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 1: wordt telkens ingehaald door een activiteit die eerder had moeten plaatsvinden en vooraf ingeschat had kunnen worden (maak het leerdoel SMART). 

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn plannen en organiseren verder te ontwikkelen?

De competentie plannen en organiseren is een onderdeel van onderstaande trainingen: