De competentie plannen en organiseren verder ontwikkelen?

Plannen en organiseren betekent dat je in staat bent om je tijd en de activiteiten efficiënt in te delen waardoor je de doelstellingen binnen de gewenste tijd ook weet te behalen. Plannen is beslissen hoe je iets gaat doen door bijvoorbeeld een logische structuur of procedure op te tuigen. Organiseren gaat meer over de coördinatie van bijvoorbeeld mensen en activiteiten. Een belangrijk onderdeel hierin is het stellen van prioriteiten; Identificeer de belangrijkste taken en geef deze prioriteit. Door consistent te blijven oefenen in plannen en organiseren kun je effectiever worden in het behalen van je doelen. Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen voor het verder ontwikkelen van plannen en organiseren. 

Wat is plannen en organiseren?

Definitie plannen en organiseren: Maakt plannen en stelt prioriteiten om tijd en middelen optimaal af te stemmen om het doel te bereiken.

De competentie plannen en organiseren is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Stelt prioriteiten.
  2. Checkt tussentijds de voortgang van activiteiten.
  3. Behaalt doelen binnen de gestelde tijd.
  4. Ziet onderlinge relaties tussen lopende activiteiten.
  5. Formuleert concrete, meetbare en haalbare doelen.
  6. Stemt tijd en middelen goed op elkaar af.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 1: wordt telkens ingehaald door een activiteit die eerder had moeten plaatsvinden en vooraf ingeschat had kunnen worden (maak het leerdoel SMART). 

Waarom is plannen en organiseren belangrijk? 

Plannen en organiseren is belangrijk omdat het bijdraagt aan zowel persoonlijk succes als het succes van teams en organisaties. Het stelt individuen in staat om effectief te werken, doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan in een geordende en doelgerichte omgeving. Daarnaast voorkomt plannen en organiseren chaos en zorgt het voor stressvermindering.

Hoe leer ik mijn plannen en organiseren verder te ontwikkelen?

De competentie plannen en organiseren is een onderdeel van onderstaande trainingen: