De competentie efficiëntie verder ontwikkelen?

Efficiëntie zegt iets over het prestatieniveau waarbij de minste hoeveelheid input wordt gebruikt om de hoogste hoeveelheid output te bereiken. Het omvat vaak het vermogen van een specifieke inspanning om een ​​bepaald resultaat te bereiken met een minimale hoeveelheid kosten of onnodige inspanning (geen verspilling). Efficiënt werken zegt alleen wat over de manier waarop je iets uitvoert, maar niet over wat je uitvoert. Effectief werken zegt alleen iets over wat je uitvoert en het resultaat daarvan, niets over de manier waarop je dit doet.

Wat is efficiëntie?

Definitie efficiëntieEfficiëntie oftewel doelmatigheid is in feite dat je zo min mogelijk gebruik maakt van middelen in de vorm van tijd, inspanning, arbeidsuren, grondstoffen of geld.

De competentie efficiëntie is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je stelt duidelijke prioriteiten en je hebt een to do lijst.
  2. Je checkt tussentijds de voortgang van activiteiten.
  3. Je start de dag met routinematige taken.
  4. Je vermijdt afleiding en de collega’s weten wanneer je (niet) beschikbaar bent.
  5. Je voorkomt multitasking (1 taak tegelijk).
  6. Formuleert concrete, meetbare en haalbare doelen.
  7. Stemt tijd en middelen goed op elkaar af (voorkom verspilling).

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: tussentijds even een pas op de plaats, ben je nog wel met het juiste bezig (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn efficiëntie verder te ontwikkelen?

De competentie efficiëntie is een onderdeel van onderstaande trainingen: