De competentie effectief communiceren verder ontwikkelen?

Effectieve communicatie is het vermogen om je boodschap duidelijk en doeltreffend over te brengen aan een ander of een groep mensen. Het betekent dat je luistert naar wat de ander zegt en begrijpt wat ze bedoelen. Door middel van duidelijke taal en gebaren lukt het je om de boodschap over te brengen. Het omvat de vaardigheden luisteren, spreken, schrijven en het gebruik van andere communicatiemiddelen om boodschappen effectief te verzenden en te ontvangen.

Wat is Effectief Communiceren?

Definitie effectief communiceren: Het vermogen om informatie duidelijk, helder en begrijpelijk over te brengen.

De competentie effectief communiceren is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je luistert actief met het doel de ander te begrijpen
  2. Je luistert niet alleen technisch (inhoud) maar ook empathisch (gevoel)
  3. Je ondersteunt jouw communicatie non verbaal met je stem, houding en je hebt oogcontact
  4. Je vraagt door en je vat de boodschap regelmatig samen om te controleren of jullie beide over hetzelfde praten (communiceren)
  5. Je geeft regelmatig en zeker wanneer nodig feedback (feedback geven en ontvangen)
  6. Je stelt telkens maar een vraag tegelijk
  7. Je vindt de ander begrijpen op zijn minst zo belangrijk als begrepen worden

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 4: je stelt de vraag of je het goed begrepen hebt dat….. (maak het leerdoel SMART). Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn mate van effectief communiceren verder te ontwikkelen?

De competentie effectief communiceren is een onderdeel van onderstaande trainingen: