De competentie coachen verder ontwikkelen?

Coachen is een begeleidingsvorm om een of meerdere individuen (of een team) richting de zelfgekozen doelstellingen te krijgen. Als coach maak je gebruik van de talenten en vaardigheden die de persoon in zich heeft om zijn zelfbenoemde hobbels en problemen te overwinnen. Coaching geeft inzicht in wie je bent, hoe je dingen doet, waar je mee geholpen bent en hoe je dat kunt aanpakken, etc. Als coach help je iemand om zijn eigen doelen te verhelderen en tot oplossingen te komen. Kortom, de coach helpt je op een positieve en constructieve manier met het ontwikkelen van je zelflerend vermogen door vragen te stellen, begrip te tonen (empathie), indien nodig te confronteren met je eigen woorden, en de vraag te stellen wat je nu gaat doen.

Wat is coachen?

Definitie coachen: Maakt medewerkers bewust van eigen kwaliteiten en zet hen aan tot hoge prestaties door regelmatige terugkoppeling in tweegesprekken.

De competentie coachen is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Voortgangsgesprekken vinden regelmatig plaats.
  2. Maakt knelpunten in het functioneren van de medewerker bespreekbaar.
  3. Geeft de ander de ruimte bespreekpunten naar voren te brengen.
  4. Bespreekt zowel sterke als zwakke punten in het werkgedrag van anderen.
  5. Neemt concrete situaties en werkervaringen als voorbeeld in voortgangsgesprekken.
  6. Stimuleert anderen zelf een oplossing te vinden voor het probleem.
  7. Stimuleert anderen zich te ontwikkelen en biedt hierbij ondersteuning.
  8. Geeft anderen zelfvertrouwen.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 6: De leidinggevende vraagt nooit naar oplossingen maar vertelt steeds hoe het beter kan (maak het leerdoel SMART).

Waarom is coachen belangrijk? 

Coachen is essentieel voor het bevorderen van individuele groei, het verbeteren van prestaties en het creëren van een positieve en ondersteunende werkomgeving.

Hoe leer ik mijn coaching skills verder te ontwikkelen?

De competentie coachen is een onderdeel van onderstaande trainingen: