De competentie beïnvloeden verder ontwikkelen?

Beïnvloeden is het proces wat je bewust dan wel onbewust inzet om iemand anders jouw mening of ideeën over te laten nemen. Wanneer je hier zelf bewust van bent kan je dat proces gerichter inzetten door bijvoorbeeld aan te sluiten op de communicatiestijl en behoeften van de ander. Impact vergroten heeft vooral te maken met de relatie (het vertrouwen wat men in jou heeft) en het proces (de structuur dan wel strategie).

Wat is beïnvloeden?

Definitie beïnvloeden: Anderen overtuigen en inspireren om vrijwillig jouw mening of standpunt over te nemen.

De competentie beïnvloeden is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je spreekt de taal van de toehoorder c.q. het publiek.
  2. Jouw argumenten passen in de belevingswereld van de toehoorder.
  3. Je kan jouw argument staven met een bewijs dan wel onderbouwing.
  4. Je brengt de boodschap positief en toekomstgericht.
  5. Je komt betrouwbaar op de ander over.
  6. Je maakt gebruik van de kracht van de herhaling.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 4: je geeft aan dat je het verleden niet kunt veranderen en dat we daarom naar de nabije toekomst kijken en daar plannen voor maken (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn mate van beïnvloeden verder te ontwikkelen?

De competentie beïnvloeden is een onderdeel van onderstaande trainingen: