De competentie analytisch vermogen verder ontwikkelen?

Analytisch vermogen dan wel denken is het effectief kunnen oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Je weet welke informatie nodig is om een probleem op te lossen. Ingewikkelde problemen deel je op in kleinere onderdelen. Zo zorg je voor meer overzicht in het geheel. De betekenis van analytisch vermogen is dat je een situatie, probleem of vraagstuk goed kunt analyseren. Het houdt in dat je probleemoplossend kunt nadenken door een probleem of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ook kun je snel hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Wat is analytisch vermogen?

Definitie analytisch vermogen: Herkent relevante informatie en legt hier verbanden tussen. Maakt mogelijke oorzaken van problemen hierdoor snel duidelijk.

De competentie analytisch vermogen is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
  2. Je ziet snel de kern van het probleem.
  3. Je denkt systematisch en logisch.
  4. Je weet emotie en ratio goed te scheiden van elkaar.
  5. Je oordeelt niet te snel, pas als alle informatie compleet is.
  6. Je bent niet snel tevreden met een antwoord (doorvragen).
  7. Je weet verbanden te leggen tussen de verschillende soorten info.
  8. Je overziet de gevolgen van de keuzes die je maakt.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 4: Een groot deel van de informatie is emotioneel omdat het wat bij de mens oproept, je maakt een scheiding tussen emotionele en rationele argumenten (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn analytisch vermogen verder te ontwikkelen?

De competentie analytisch vermogen is een onderdeel van onderstaande trainingen: