De competentie adviseren verder ontwikkelen?

Adviseren is in feite een competentie die uit meerdere competenties is opgebouwd, dat maakt de competentie adviseren nogal complex. Denk hierbij aan invloed uitoefenen, overtuigen, goed luisteren, inlevingsvermogen, problemen analyseren, relatie bouwen, vertrouwen winnen en dan ook nog eens expert zijn in het onderwerp. In feite zijn het 3 pijlers, inhoud, relatie en structuur. Dan bestaat er nog zo iets als ongevraagd advies uitbrengen waar onder andere assertiviteit en overtuigingskracht om de hoek komt kijken.

Wat is adviseren?

Definitie adviseren: De ander raad, aanbeveling of aanwijzingen geven met als doel dat deze persoon of organisatie daar mee geholpen is en verder kan met het proces dan wel dienst c.q. product.

De competentie adviseren is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Je weet weerstand positief te weerleggen.
  2. Je roept vertrouwen en betrouwbaarheid op.
  3. Jouw aanpak is gestructureerd en doordacht.
  4. Je hebt het belang van jouw ‘klant’ scherp en handelt daar ook naar.
  5. Jouw houding is samenwerken en niet vanuit de ivoren toren.
  6. Luisteren, samenvatten, doorvragen, inleven en begrip zit in iedere vorm van communicatie met jouw ‘klant’.
  7. Je brengt jouw advies helder, kort en krachtig over.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 3: in het eerste gesprek met je klant geef je al duidelijk aan wat de te nemen vervolgstappen zijn (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn adviesvaardigheid verder te ontwikkelen?

De competentie adviseren is een onderdeel van onderstaande trainingen: