Besluitvorming en probleemanalyse

Besluitvorming en probleemanalyse

Wat is goede besluitvorming?

Besluitvorming is een veelvoorkomend denkproces waar je als professional (manager, vakspecialist etc.) dagelijks mee wordt geconfronteerd. We nemen dagelijks meerdere beslissingen, niemand uitgezonderd. Zoals Jung al in de vorige eeuw ontdekte geeft de ene persoon de voorkeur om rationeel een besluit te nemen terwijl de ander een voorkeur heeft om op een intuïtieve manier zijn besluiten te nemen. Het woord voorkeur zegt niet dat je uitsluitend rationeel of emotionele besluiten neemt, maar meer dat je doorgaans een voorkeur hebt voor een van beide manieren van besluitvorming. Wat overigens niets zegt over de kwaliteit van het besluit.

Een goede besluitvorming is een proces dat begint met het vaststellen van het probleem! Het woord probleem heeft vaak een negatieve lading en lijkt te suggereren dat het ook meteen opgelost moet worden. In mijn beleving is de definitie van een probleem het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Een probleemstelling (situatie verschil) hoeft dus geen urgente situatie te zijn, maar meer een gewenste situatie in de (nabije) toekomst.

Besluitvorming en het Insights Discovery kleurenmodel

Wanneer we de uitgangspunten van Jung (rationele versus intuïtieve besluitvorming) naast elkaar leggen komen we al snel op het Insights Discovery (4 kleuren) model.

Het kan enige tijd duren, maar wanneer het komt zal mijn beslissing goed zijn. Besluiten zijn gestoeld op feiten, afweging van de voor- en nadelen en wat het beste is voor het grootste aantal mensen.

Ik zal snel beslissen en ik zal dingen snel laten gebeuren. Mijn besluiten zullen snel een grote impact hebben en laten zien hoe invloedrijk ik kan zijn, Resultaten worden snel weergegeven.

Het kan enige tijd duren, maar wanneer het komt zal mijn beslissing eerlijk zijn. Mijn besluiten sluiten aan bij mijn waarden, de potentiële impact op mensen en hoe verwoestend (indien van toepassing) de uitkomst kan zijn.

Ik beslis snel en zet mij met enthousiasme in. Ik ga voor zichtbaarheid, mensen,  interactie en sluit aan op de meest recente discussie over dit onderwerp.

Probleemanalyse

Voor complexe situaties geldt dat een goede probleemanalyse de basis voor besluitvorming is. Dit is dan ook de insteek en opzet van de training Probleemanalyse. In deze training krijg je inzicht en handvatten aangereikt die je helpen in het ontwikkelen van jouw manier van problemen analyseren. Belangrijke onderdelen hierin zijn onder andere een bepaalde structuur hanteren, kritische vragen stellen, een andere manier van denken ‘aanzetten’ en/of hiervoor inzetten van hulpbronnen zoals bijvoorbeeld andersdenkenden.

Neem contact op of meld je direct aan voor de training Probleemanalyse.

Naar het overzicht