Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen

Al vanaf haar oprichting in 1999 heeft Xzellent zich ten doel gesteld te opereren vanuit hogere waarden. Wij streven dan ook naar relaties die met ons dezelfde waarden delen, voor de langere termijn op basis van duurzame verbindingen. Het gaat wat ons betreft verder dan alleen de waardering voor onze producten en diensten. Xzellent geeft om de maatschappij en het milieu. Wij geloven bijvoorbeeld in een positieve bijdrage aan de gemeenschap waar ieder van ons deel van uit maakt.

Vanuit deze gedachte is het ook een goed gebruik dat de mensen van Xzellent, naast hun normale taak, in hun directe omgeving een bestuurlijke of verantwoordelijke rol op zich nemen in een maatschappelijke organisatie zoals bijvoorbeeld een sport,- cultuur, politieke of kunstorganisatie.

Al sinds haar oprichting maakte Xzellent de keus dat haar medewerkers niet dagelijks in de file hoefden te staan om naar een vaste werkplek komen. Werk waar je wil en wanneer je wil was en is het uitgangspunt. Een van de andere acties die Xzellent ondernam was het werken met filevrije trainingstijden. Al onze open-inschrijvingstrainingen starten en eindigen buiten de filetijden. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hechten tevens belang aan een ethische werkwijze: duidelijk, open en eerlijk met heldere normen en waarden. Van onze medewerkers en partners wordt verwacht dat ze zich bewust zijn van verantwoord handelen; door bijvoorbeeld zo min mogelijk te printen en zo mogelijk te rijden in een auto met een A-label of een hybride variant. Onze visie is dat zorg voor het milieu, voor de medemens en een positief bedrijfsresultaat volgens ethische normen uitstekend samen gaan.

Xzellent is sponsor van sportvereniging Saturnus '72. Niet alleen financieel maar ook met ondersteuning middels workshops op het gebied van gedrag, cultuur en teamvorming.