De competentie uitdrukkingsvaardigheid verder ontwikkelen?

De doelstelling van mondelinge dan wel schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is effectief te communiceren. Dat de boodschap zoals deze is bedoeld ook daadwerkelijk zo bij de ander overkomt. Jouw bedoeling goed over te brengen op de ander, zodat beide partijen hetzelfde beeld, doel of verwachtingen van elkaar hebben. Er is dan geen grijs gebied dan wel ruis op de lijn. Dit kan gaan over feitelijke zaken en doelstellingen, maar ook over gevoelens en gedachten. Het ontwikkelen van uitdrukkingsvaardigheid is van cruciaal belang in zowel persoonlijke als professionele contexten. Het stelt je in staat om effectiever te communiceren, sterkere relaties op te bouwen, succesvoller te zijn in je carrière en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.  

Wat is uitdrukkingsvaardigheid?

Definitie mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Communiceert op een duidelijke, aansprekende manier. Weet hierbij de aandacht van anderen aan te trekken en vast te houden.

De competentie mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Communiceert op directe wijze, is to-the-point.
  2. Gebruikt spreektaal die voor anderen goed te begrijpen is.
  3. Toetst tussentijds of de ander het goed begrijpt door vragen te stellen en in te gaan op reacties van de ander.
  4. Weet de aandacht van de ander aan te trekken en vast te houden.
  5. Geeft structuur aan betoog door hoofd- en bijzaken te scheiden en maakt een heldere samenvatting.
  6. Spreekt duidelijk, vloeiend en zonder haperingen.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 2: vervalt constant in allerlei niet urgente details waardoor de ander het spoor bijster raakt (maak het leerdoel SMART). 

Waarom is uitdrukkingsvaardigheid belangrijk? 

De competentie uitdrukkingsvaardigheid is belangrijk omdat het de basis vormt voor effectieve communicatie, sterke relaties, professioneel succes, leiderschap en zelfexpressie. Het is een vaardigheid die je in staat stelt om jezelf te uiten en verbinding te maken met anderen op verschillende niveaus.

Hoe leer ik mijn uitdrukkingsvaardigheid verder te ontwikkelen?

De competentie mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is een onderdeel van onderstaande trainingen: